Fortsatt flertall i befolkningen for røykfrie serveringssteder

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Nei til røyking på utesteder. Illustrasjonsfoto

Opinionsundersøkelsen som ble foretatt i februar 2002, har kartlagt befolkningens holdninger til røykfrie barer og serveringssteder. Den viser at 68 % av de spurte, svarer positivt på påstanden «Noen har foreslått å innføre generelt røykeforbud på alle serveringssteder, men med egne røykerom der man kan ta med seg noe å drikke».

Den samme påstanden ble fremmet i en tilsvarende undersøkelse i februar 2001. Også den gang svarte 68 % at de er positive til røykfrie serveringssteder. – Det er gledelig at tallet fortsatt holder seg høyt, sier leder Tore Sanner i Tobakksfritt. Han fremholder at det viktigste argumentet for røykfrihet er hensynet til de ansattes helse i serveringsnæringen.

Informasjonsleder Jens Petter Hagen i Hotell- og restaurantarbeiderforbundet sier i en kommentar at det er ikke noe som heter nesten forsvarlig arbeidsmiljø når det gjelder passiv røyking. – Enten har man et forsvarlig arbeidsmiljø eller så har man det ikke, mener han.

Hagen sammenlikner dagens situasjon for de som utsettes for passiv røyking med den tidligere diskusjonen rundt asbest og at det i dag er utenkelig å la ansatte være i kontakt med asbest. – Den samme holdningen burde gjelde passiv røyking, fremholder han.

Anbefalte artikler