Minileder

Om forsidebildet

I dette nummeret

Redaksjonelt

Pål Øian
Jan Martin Maltau
Stein Sundstrøm
Ulf Aasebø
Roy Bremnes

Medisin og vitenskap

Olaf Alexandersen
Aina Emaus
Maja-Lisa Løchen
Reidar Høifødt
Ole Jonas Rolstad*
Johan H. Strømme
Arild Mangschau
Morten Troøyen
Bent Indredavik
Ole Rossvoll
Stig A. Slørdahl
Ivar Otto Gjerde
Nina Aarskog
Christian Vedeler
Svein Tore Baksaas
Odd R. Geiran
Stein Iversen
Leif Børge Larsen*
Gert Tollesson
Torfinn Solgaard
Berit Borch-Iohnsen
Anton Hauge
Tone Westergren
Anne Ma Dyrhol-Riise

Tema

Eivind Hovig
Ola Myklebost
Steinar Aamdal
Erlend B. Smeland

Kommentar og debatt

Reidar Kvåle
Jon Henrik Laake
Hans Olav Tungesvik
J. Frederik Frøen
Magne Nylenna
Guttorm Brattebø
Torben Wisborg
Johannes Brattebø
Åse Brinchmann-Hansen
Preben Aavitsland
Lars Erik Rutqvist
Freddi Lewin
Tore Sanner
Jon E. Dahl
Aage Andersen
Carl Ditlef Jacobsen

Nyheter og reportasjer

Ragnhild Ørstavik
Leif Roar Falkum

Fra foreningen

Stine Bjerkestrand Nesje