P. Aavitsland svarer:

Preben Aavitsland Om forfatteren
Artikkel

Statens helsetilsyn har rapportert at kvinner som i 1996 – 97 søkte abort etter 12. uke i Agder eller Rogaland hadde åtte ganger så stor risiko (odds) for å bli nektet inngrepet av abortnemnden (1). Fylkeslegen i Rogaland, som har utnevnt og fører tilsyn med nemndene i Stavanger og Haugesund, mener at fylkets nemnder likevel følger loven. Fylkeslegen opplyser også at han følger statistikken hvert år, og at i et tiårsperspektiv er ikke Rogaland verre enn andre fylker. Det er bra, og det aktualiserer mitt forslag om regelmessig å offentliggjøre nemndenes avslagsandel på Internett (2). Med denne informasjonen kan de abortsøkende kvinnene få et bedre grunnlag når de skal velge nemnd og sykehus. For informasjonen er vel ikke hemmelig?

Anbefalte artikler