Åtte av ti vil aktivt velge fastlege

Fra foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  I disse dager mottar landets befolkning invitasjon til å velge fastlege.

  Etter mange utsettelser og krevende forhandlinger kan innføringen av fastlegeordningen endelig begynne.

  Artikkel

  Det er Rikstrygdeverket som har ansvaret for å registrere befolkningens legevalg og etablere listene. Invitasjonen, som alle innbyggere født før 1. mars 1985 i disse dager får i posten, inneholder legevalgskjema, legeoversikt, veiledning for utfylling av skjema, en generell informasjonsbrosjyre om fastlegeordningen og en svarkonvolutt. Folk forberedes via reklamespotter i TV-kanalene og i P4 (1).

  Legevalg kan registreres ved å returnere svarskjemaet over Internett eller via en svartelefon. Nettadressen for fastlegeregistrering er: www.fastlegesvar.no . Svarfrist er 1. mars.

  Nærmere informajon for publikum om hva fastlegeordningen er, ligger på nettsiden: www.fastlegeordningen.dep.no

  Mange fastlegeavtaler

  Mange fastlegeavtaler

  Over 3 800 leger har inngått fastlegeavtale. Gjennomsnittlig listelengde varierer. I Bergen ligger den på rundt 1 300, mens den i Akershus er på 1 200 pasienter, opplyser Rikstrygdeverket.

  Svært få kommuner har søkt om suspensjon fra ordningen. Siden disse søknadene ikke avgjøres før informasjonspakken med legevalgskjema sendes ut til befolkningen, vil innbyggerne i de kommunene der dette er aktuelt, først få beskjed om suspensjonen i svarbrevet.

  I de kommuner der det er meldt inn lister uten legenavn på grunn av ubesatte legehjemler, vil dette gå frem på legeoversikten som sendes ut. Folk vil da ha mulighet til å velge seg en legepraksis uten å kjenne navnet på legen.

  Ingen garanti

  Ingen garanti

  Åtte av ti kommer til å benytte seg av muligheten til å velge fastlege. Det viste en undersøkelse utført i Oslo på oppdrag for Oslo kommune av Markeds- og mediainstituttet (MMI) i mars 2000. Det er flere kvinner enn menn som ønsker å velge lege selv. Andelen som vil velge selv, øker også med alderen. Undersøkelsen viser også at over halvparten av de som vil velge selv vet hvilken lege de vil sette opp som førstevalg.

  Ingen er garantert å få den legen de velger. Når listene skal etableres, er det de med lengst ansiennitet hos en lege som har førsteretten til å komme på denne legens liste. Publikum vil få beskjed om hvem som blir deres faste allmennlege per brev i begynnelsen av mai.

  Nye skjemaer på trygdekontoret

  Nye skjemaer på trygdekontoret

  De som har mistet legevalgskjemaet kan få nytt eksemplar ved henvendelse til det lokale trygdekontoret. Så å si alle kommuner har også opprettet egne informasjonstelefoner for å møte publikums behov for informasjon. Nummeret til den lokale informasjonstelefonen står oppført øverst på legevalgskjemaet.

  De lokale trygdekontorene vil besitte lister med leger som har inngått fastlegeavtale. De som ønsker å velge fastlege i en annen kommunen enn der man er bosatt, må derfor henvende seg til trygdekontoret i den kommune man vil gå til lege.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media