Godkjenning av utdanningsinstitusjoner

Elisabeth Smith Om forfatteren
Artikkel

Sentralsjukehuset i Møre og Romsda l, endokrinologisk seksjon, medisinsk avdeling, godkjennes som gruppe II-institusjon i relasjon til spesialistreglene i endokrinologi. Godkjenningen gjelder fra 4.1. 2001.

Jessheimklinikken BUP godkjennes for to år av hovedutdanningen i relasjon til spesialistreglene i barne- og ungdomspsykiatri. Godkjenningen gis for tjenesteområdet poliklinikktjeneste. Godkjenningen gjelder fra 4.1. 2001.

Telemark sentralsjukehus , hjerteseksjonen, medisinsk klinikk godkjennes som gruppe II-institusjon i relasjon til spesialistreglene i hjertesykdommer. Godkjenningen gjelder fra 2.1. 2001.

Anbefalte artikler