C.D. Jacobsen svarer:

Carl Ditlef Jacobsen Om forfatteren
Artikkel

Annonse i Aftenposten 7.1. 2001

Jeg takker Olav Flaten for hans engasjement i røykavvenningssaken. Jeg inviterer fortsatt medisinske etikere ut på banen. Hvorfor gjemmer de seg bort?

– Zyban er et legemiddel med risiko for alvorlige komplikasjoner. Det er ulogisk å trekke sammenlikning med at det å røyke er atskillig farligere.

– Til tross for at det er ulovlig å reklamere for reseptbelagte legemidler, drives det (trolig bevisst) en betydelig reklame i ukeblader for Zyban. Dels i form av sensasjonshistorier om hvor effektivt dette vidundermidlet var.

– Det er i dag ingen sikre holdepunkter for at Zyban gir bedre og mer langvarig røykavveningseffekt enn konvensjonelle kurs hvor man bruker anerkjente psykologiske avvenningsteknikker, med/eller uten nikotinsubstitusjon i abstinensfasen.

– Norske og svenske legemiddeltilsynsmyndigheter har uttalt at Zyban bør være annetvalg, ikke førstevalg, slik sensasjonsmarkedsføringen i dag fremstiller det.

– Internasjonale konferanser om ”Tobacco or health” besøkes nå av tallrike representanter for legemiddelindustrien. I røykavvenningshensikt kommer det etter hvert flere og flere medikamenter. Markedet er der og, det er vel ikke vanskelig å forutsi denne interessen. Jeg skulle ønske at legemiddelindustrien kunne forske på stoffer som kunne forbedre synaptisk overføring av sunn fornuft og interesse for folkehelsen i de slumrende nevronene til en rekke helsepolitisk ansvarlige nøkkelpersoner!

Anbefalte artikler