Leger på langs og på tvers

Stein Tyrdal Om forfatteren
Artikkel


Humoristiske opplevelser fra legelivet publiseres anonymt, men sendes inn med navn og adresse. Rett til å redigere historiene forbeholdes.

Adresse: HumorRedaktøren, Tidsskrift for Den norske lægeforening, Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo. Telefaks 23 01 52 90. E-post: stein.tyrdal@ulleval.no

Noen gang blir man stum av takknemlighet. Redaksjonen har fått tilsendt fire tettskrevne sider med gullkorn fra trygdesaker. Noen få vil være kjent fra tidligere, men vi tillater oss å trykke samlingen komplett:

Anbefalte artikler