Amerikansk lærebok i diabetes

Bokoversikt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Dette er en lærebok i diabetes for klinikere. Forfatteren ønsker å sette søkelyset på pasientens problemer og optimalisering av behandling.

  55 kapitler dekker blant annet områder som patofysiologi, screening og diagnostisering, behandling og vaskulære komplikasjoner. Bruk av diabetesteam, opplæring, utvikling og evaluering av diabetesbehandling er vektlagt. Et eget kapittel tar for seg de viktigste kontrollerte kliniske studiene i diabetes så som DCCT, UKPDS og UGDP. Layout og figurer er tradisjonelle.

  Boken presenterer en amerikansk behandlingstradisjon. Viktigst blir dette i omtalen av diagnostiske retningslinjer for diabetes hvor man i Norge har valgt ikke å bruke fenomenet ”nedsatt fastende glukosetoleranse”. Videre brukes mg/dl som benevnelse på glukose istedenfor SI-enheten mmol/l. Det er videre interessant å se hvordan resultatene fra den store engelske studien på type 2-diabetes, UKPDS, tolkes som mindre positive når det gjelder bruk av metformin, og større bekymring for kombinasjonen metformin og sulfonylurea enn man gjør på den europeiske siden av Atlanteren. Boken er forbilledlig i at hvert kapittel avsluttes med praktiske vurderinger og beskrivelse av hva man må forske mer på for å forbedre dagens behandling.

  Boken egner seg for medisinske avdelinger med god innsikt i diabetes som trenger innspill på hvordan man systematisk kan forbedre diabetesbehandlingen. Mange av kapitlene er korte og gir gode førsteinnføringer i de aktuelle emnene for utdanningskandidater i indremedisin. Boken bør sammenliknes med den engelske Textbook of diabetes (1). Sistnevnte beskriver en behandlingstradisjon som ligger mer opp til NSAMs nye handlingsplan for diabetes (2), og er derfor kanskje lettere å bruke som innføringsbok i diabetes.

  Tore JulsrudBerg

  Endokrinologisk avdeling

  Aker sykehus

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media