Lærebok i revmatologi for sykepleiestudenter

Artikkel

Boken er en lærebok i revmatologi for sykepleiestudenter, og omtaler de vanligste inflammatoriske og ikke-inflammatoriske revmatiske sykdommer. I tillegg gis det en innføring i grunnleggende begreper innen anatomi og immunologi. Generelle behandlingsprinsipper omtales i et eget kapittel. Det danske språket burde ikke volde store vansker for en norsktalende leser. De relativt mange illustrasjoner og tegninger supplerer teksten på en utmerket måte.

Læreboken er bygd opp på tradisjonelt vis med omtale av de enkelte sykdommer i egne kapitler. Inndelingen er logisk og oversiktlig. Omtalen av både sykdommer og behandling gis i henhold til generelt aksepterte kunnskaper, og er oppdatert på en utmerket måte. De danske sykdomsbetegnelser avviker noe fra den norske nomenklaturen, men representerer neppe noe stort problem.

Boken anbefales som lærebok i revmatologi for sykepleiestudenter. Den bør også kunne brukes som oppslagsbok for ferdigutdannede sykepleiere med behov for en rask omtale av en revmatisk sykdom. Boken egner seg imidlertid ikke som basisbok for medisinstudenter fordi diagnostikk og utredning er viet relativt liten plass.

Jan Tore Gran

Institutt for klinisk medisin

Det medisinske fakultet

Universitetet i Tromsø

Anbefalte artikler