Samler inn penger til brønnboring i Niger

Aktuelt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Medisinstudentenes innsamlingsprosjekt Helse Uten Grenser (HUG) skal i år gå til et brønnboringsprosjekt i Dan Issa i Niger. Studenter ved alle fakultetene deltar i innsamlingen i september.

  Niger er et av verdens fattigste land med et svært dårlig utbygd helsevesen. 70 % av befolkningen har ikke tilgang til helsetjenester og åtte av ti fødsler skjer uten at kvalifisert personell er til stede. Den forventede levealderen er 42 år. Sykehusene kan ikke gi optimal behandling, fordi det er stor mangel på vann og fordi vannkvaliteten er dårlig.

  Ved klinikken i Dan Issa arbeider en jordmor, en hjelpepleier, to sykepleiere, en tekniker og to leger. 50 000 mennesker er bosatt i området som klinikken betjener. Av disse er omtrent 6 000 innom for behandling hvert år. Men klinikken mangler rent vann og det er dette vi skal gjøre noe med i HUG 2001. Pengene som samles inn skal brukes til å bore brønn til klinikken og til landsbyene rundt. Målet er å bedre kvaliteten på tjenestene som klinikken tilbyr, bedre befolkningens helsestatus og frigi tid som i dag blir brukt til å hente vann.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media