Ny dansk lærebok i patologi

Bokoversikt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Boken utgjør det første bindet av i alt to. Ifølge forordet omtales det i denne generell patologi mens den spesielle (organrelaterte) vil behandles i et senere bind. Målgruppen er medisinstudenter og er blitt laget for danske forhold. Det er dessuten lagt vekt på å beskrive praktiske sider ved faget patologi for å bedre kommunikasjonen mellom rekvirenter og patologilaboratorier.

  Boken begynner, etter en detaljert innholdsfortegnelse, med en beskrivelse av fagets historiske utvikling. Deretter følger kapitler om sykdomspanorama og om praktiske aspekter ved faget der arbeidsmåten i et patologilaboratorium kommer klart frem. De klassiske spesialfargemetoder og indikasjoner for disse beskrives. Der er også korte innføringer i immunhistokjemi, væskestrømscytometri, cytogenetiske og molekylærbiologiske undersøkelser og en vurdering av deres plass i den diagnostiske patologi. Videre diskuteres premisser for diagnosesetting, revisjon av preparater og annen form for dialog mellom patologilaboratorier og rekvirenter. Obduksjoner omtales også, både de samfunnsmessige/juridiske sider og de praktisk/tekniske.

  De øvrige kapitler omhandler klassiske temaer innen generell patologi, som ikke-neoplastiske vekstforandringer, sirkulasjonsforstyrrelser, betennelse, reparasjon, immunpatologi, infeksjonspatologi og neoplasi. Avslutningsvis er der et stikkordregister på 30 sider.

  Boken har meget pene og relevante morfologiske illustrasjoner. Figurer og tabeller er oversiktlige. Innholdsfortegnelsen er svært detaljert og derfor ikke lett å bruke. Beskrivelsen av de praktiske sider ved faget patologi, spesielt betoningen av dialog mellom rekvirent og patolog, har vært mangelvare i den engelskspråklige læreboklitteraturen og er bokens store styrke. De øvrige kapitler er lettfattelige og gir greie innføringer i de ulike temaer. Læreboken er godt egnet for medisinstudenter og dekker de viktigste aspekter ved den generelle patologi, men mange vil nok føle behov for utfyllende litteratur innen enkelte temaer. Boken burde være nyttig for alle som arbeider i et patologilaboratorium samt for rekvirenter.

  Inger NinaFarstad

  Avdeling for patologi

  Rikshospitalet

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media