Trygderefusjon av spesialisttakster krever norsk spesialistgodkjenning

Einar Skoglund Om forfatteren
Artikkel

Bare leger som har norsk spesialistgodkjenning kan heve refusjon fra trygden med spesialisttakster. Øvrige vilkår gjelder, som for eksempel avtale med kommune eller fylkeskommune.

Ifølge norsk lov må en lege ha norsk autorisasjon eller lisens for å utøve legevirksomhet i Norge. På samme måte må det foreligge norsk spesialistgodkjenning for å kunne praktisere som spesialist i Norge. Nordisk overenskomst fastslår at helsepersonell som omfattes av overenskomsten, har rett til å få sin autorisasjon eller andre godkjenninger overført til annen kontraherende stat. Imidlertid er norsk godkjenning en nødvendig forutsetning for at de rettigheter og plikter som påhviler leger, skal kunne gjøres gjeldende for og av legen i Norge.

Anbefalte artikler