Intensivmedisin som interessefelt

Audun Fredriksen Om forfatteren
Artikkel

Forum for intensivmedisin ble stiftet i Oslo 25.11. 2000. Initiativtakerne håper at intensivsykepleiere og anestesileger vil slutte opp om forumet, men understreker at det også er åpent for kirurger, barneleger, lungeleger, medisinsk-teknisk personell, mfl.

Bakgrunnen for etableringen var erfaringene fra prosjekt Gjennombrudd intensivmedisin som pågikk høsten 1999 og våren 2000 i regi av Legeforeningen (1, 2). En av initiativtakerne til forumet, seksjonsoverlege Hans Flaatten ved Haukeland Sykehus, understreker at prosjektet har vært en gyllen anledning til å samle leger og sykepleiere i norsk intensivmedisin, og at faget således har fått en lenge tiltrengt vitamininnsprøytning.

Målet med det nye forumet er å samle intensivinteressert helsepersonell og aktuelle firmaer til tverrfaglig samarbeid og felles møter for kunnskapsformidling, informasjonsutveksling og debatt. Forumet planlegger å arrangere et årlig todagers møte. Styret skal bestå av to leger, to sykepleiere samt en representant for annet interessert helsepersonell. Sekretærfunksjonen ivaretas av et firmamedlem, og forutsettes å gå på omgang hvert år.

Styret for 2001 består av seksjonsoverlege Hans Flaatten, Haukeland Sykehus, professor Dag Jacobsen, Ullevål sykehus, intensivsykepleier Knut Dybwik, Bodø, intensivsykepleier Marit Skraastad, Skien og fysioterapeut Sara Wilberg, Ullevål sykehus.

Informasjon om forumet finnes på hjemmesidene til Norsk anestesiologisk forening med adresse: www.legeforeningen.no/yf/naf/intensiv/forum.html

Kontaktperson er Hans Flaatten, e-postadresse: hkfl@haukeland.no

Anbefalte artikler