Voldens vesen

Minileder
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  For hvert av de groteske tilfellene av drap og blind vold vi opplever, finnes det en rekke mindre uttalte og omtalte tilfeller. Og rundt hvert av disse finnes det igjen mange episoder som kunne ha utviklet seg verre med litt uflaks. Ved å trekke noen slike sirkler nærmer vi oss raskt våre egne liv og nabolag.

  Voldsforebyggende arbeid begynner med å gi våre barn trygghet og selvrespekt. Demonstrasjonstog og avisaksjoner har kortvarig virkning. Vi må unngå en vi/de-tenkning og forhindre økende forskjeller i samfunnet både materielt og når det gjelder folks selvrespekt og selvbilde. Dette handler om forståelse, toleranse og grunnleggende menneskelige verdier.

  MagneNylenna

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media