()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Hjertemarkører

  Hjertemarkører

  Kreatinkinase isoenzym (CK-MB) og troponiner er spesifikke markører for myokardnekrose og kan bedre infarktdiagnostikken. Bedømt ut fra troponinnivået hadde en av fire pasienter med hjerneslag samtidig myokardskade.

  Nye hjertemarkører bedrer infarktdiagnosen

  Nye hjertemarkører – klinisk nytte ved tidlig diagnose av akutt hjertesykdom

  Myokardskade ved akutte hjerneslag bedømt med troponin I

  . . . og hjertemysterier

  . . . og hjertemysterier

  Myokardial stunning, myokardial hibernering og iskemisk prekondisjonering er tre uavklarte fenomener som kan ha stor betydning for hjertets iskemiske toleranse.

  Tre kardiale mysterier – stunning, hibernering og iskemisk prekondisjonering

  Røykeforskriften følges

  Røykeforskriften følges

  Tre av fire serveringssteder i Tromsø oppfyller kravet om at minst halvparten av sitteplassene skal være røykfrie, og ni av ti ledere og ansatte er positive til røykeforskriften.

  Praktisering av røykeforskriften på utesteder i Tromsø 1998

  Knivstikk

  Knivstikk

  Voldsskader er sørgelig aktuelt, og fra Ullevål sykehus rapporteres to pasienter med ryggmargsskade etter knivstikk.

  Ryggmargsskade etter knivstikk

  Genterapi
  Lungeauskultasjon

  Lungeauskultasjon

  Stetoskopet er et av legenes tydeligste symboler, men lungeauskultasjonsfunn alene gir sjelden informasjon av avgjørende diagnostisk betydning.

  Lungeauskultasjonen – fortsatt en nyttig undersøkelse?

  Kirurgi ved kronisk lungeemboli

  Kirurgi ved kronisk lungeemboli

  Fem av sju pasienter fikk vesentlig bedret lungefunksjon etter pulmonal trombendarterektomi for kronisk lungeemboli.

  Kirurgi ved kronisk lungeemboli

  Lungekreft

  Lungekreft

  En oppfølging av 219 pasienter med lungekreft ved Nordland sentralsykehus viser at bare 10 % var i live etter fem år. Kun seks av pasientene hadde aldri vært røykere.

  Et nasjonalt handlingsprogram for lungekreft er vedlagt dette nummer

  av Tidsskriftet.

  Lungekreft

  Lungekreft

  Antibiotika ved bronkitt

  Antibiotika ved bronkitt

  Et enkelt informasjonsopplegg reduserte antibiotikaforskrivningen ved akutt bronkitt fra 87 % til 78 % ved legevakten i Arendal.

  Kan bruk av antibiotika ved akutt bronkitt reduseres?

  Varsling
  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media