Les mer om ...

Artikkel

Hjertemarkører

Kreatinkinase isoenzym (CK-MB) og troponiner er spesifikke markører for myokardnekrose og kan bedre infarktdiagnostikken. Bedømt ut fra troponinnivået hadde en av fire pasienter med hjerneslag samtidig myokardskade.

Nye hjertemarkører bedrer infarktdiagnosen

Nye hjertemarkører – klinisk nytte ved tidlig diagnose av akutt hjertesykdom

Myokardskade ved akutte hjerneslag bedømt med troponin I

. . . og hjertemysterier

Myokardial stunning, myokardial hibernering og iskemisk prekondisjonering er tre uavklarte fenomener som kan ha stor betydning for hjertets iskemiske toleranse.

Tre kardiale mysterier – stunning, hibernering og iskemisk prekondisjonering

Røykeforskriften følges

Tre av fire serveringssteder i Tromsø oppfyller kravet om at minst halvparten av sitteplassene skal være røykfrie, og ni av ti ledere og ansatte er positive til røykeforskriften.

Praktisering av røykeforskriften på utesteder i Tromsø 1998

Knivstikk

Voldsskader er sørgelig aktuelt, og fra Ullevål sykehus rapporteres to pasienter med ryggmargsskade etter knivstikk.

Ryggmargsskade etter knivstikk

Lungeauskultasjon

Stetoskopet er et av legenes tydeligste symboler, men lungeauskultasjonsfunn alene gir sjelden informasjon av avgjørende diagnostisk betydning.

Lungeauskultasjonen – fortsatt en nyttig undersøkelse?

Kirurgi ved kronisk lungeemboli

Fem av sju pasienter fikk vesentlig bedret lungefunksjon etter pulmonal trombendarterektomi for kronisk lungeemboli.

Kirurgi ved kronisk lungeemboli

Lungekreft

En oppfølging av 219 pasienter med lungekreft ved Nordland sentralsykehus viser at bare 10 % var i live etter fem år. Kun seks av pasientene hadde aldri vært røykere.

Et nasjonalt handlingsprogram for lungekreft er vedlagt dette nummer

av Tidsskriftet.

Lungekreft

Lungekreft

Antibiotika ved bronkitt

Et enkelt informasjonsopplegg reduserte antibiotikaforskrivningen ved akutt bronkitt fra 87 % til 78 % ved legevakten i Arendal.

Kan bruk av antibiotika ved akutt bronkitt reduseres?

Anbefalte artikler