Diabetes i allmennpraksis

Bokoversikt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Dette er den tredje utgaven av NSAMs handlingsprogram for diabetes i allmennpraksis . Førsteutgaven kom i 1988, og ble revidert i 1995. Handlingsprogrammet er laget for allmennpraktikere og medarbeidere. Målet er å omsette aktuell kunnskap i klinisk praksis. Det er derfor laget slik at vi raskt skal få tilgang på relevant informasjon i en travel hverdag. En elektronisk versjon er også på vei.

  Fordi mange faktorer innen diabetesbehandlingen kan måles/tallfestes, er det mulig å evaluere både om vi følger anbefalingene og om det kommer pasientene til gode, bl.a. færre senkomplikasjoner.

  Handlingsprogrammet er grundig bearbeidet gjennom flere år, både av erfarne klinikere og forskere. Det består av til sammen ti kapitler, med vedlegg og kortversjon. Man har lagt vekt på en kortfattet og oversiktlig form, med henvisninger til fordypningsstoff samt stikkordsliste. Her får vi innføring om diagnose, utredning, behandling, kontroll, komplikasjoner, m.m. Denne utgaven har dessuten et eget kapittel om metabolsk syndrom, og diabetes sett i forhold til hjerte- og karsykdom. Det er tenkt på mange praktiske saker, som førerkortregler, trygdeforhold og organisering av behandlingen.

  For min egen del finner jeg det nyttig å få listet opp ”number needed to treat”, som gir et vitenskapelig perspektiv på verdien av de tiltak vi setter inn. Det samme gjelder gradering av vitenskapelig dokumentasjon for vår kunnskap.

  Et viktig poeng ved enhver konsultasjon, er at vår kunnskap blir formidlet slik at den blir til hjelp for de menneskene vi møter. Konkret kan det bety at fru Olsen ikke blir blind eller må amputere et bein. Her ligger både utfordringen og motivasjonen for å omsette handlingsprogrammet til nettopp: handling! Det skal små endringer til for å oppnå mye, både i kvalitet og kvantitet innen diabetesbehandlingen.

  Gratulerer til dere som har gjort denne ”dugnaden” med en faglig solid oppdatering av handlingsprogrammet.

  Ole KjellGundersen

  Evje kommunale legekontor

  Evje

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media