Akutt abdominalkirurgi

Bokoversikt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Bokens målgruppe er utdanningskandidater i kirurgi. Forfatteren ønsker å dele sine erfaringer i utredning og behandling av akutt abdomenpasienter. Han baserer sine uttalelser på følgende fire elementer: etablerte prinsipper, moderne vitenskapelig forståelse av inflammasjon og infeksjon, personlig erfaring samt kunnskapsbasert kirurgi. Kolleger fra andre land har vært rådgivere i utformingen av boken. Forfatteren benytter et uformelt, muntlig språk og ønsker på denne måten å illustrere at han er i en dialog med en eller flere underordnede leger og dermed forteller hvordan ”jeg gjør det”. Det er derfor svært få tallmessige fakta å finne i boken. Den er da heller ikke ment å skulle være en komplett tekstbok eller kokebok for hvordan akutt abdomenpasienter skal håndteres. Det legges vekt på å informere om vanlige misforståelser og fallgruver i møte med denne pasientgruppen.

  De 42 korte kapitlene er inndelt i tre seksjoner som omhandler hva som skjer før operasjon, i forbindelse med operasjon og etter operasjon. Alle vanlige akutt abdomenlidelser presenteres kort og i tillegg finnes omtale av abdominalt kompartmentsyndrom og lukning av bukvegg (også der det er en vevsdefekt). Postoperative komplikasjoner, ernæring, indikasjoner for relaparotomi og komplikasjonsmøter er spesielt interessante temaer. Utrednings- og behandlingsrutiner er i hovedsak slik vi følger dem i Norge.

  Boken er lettlest, med godt papir, god layout og muntlig språkform. Sistnevnte er mer og mer typisk for amerikanske lærebøker, men fortsatt litt uvant for oss. Personlig foretrekker jeg mer en tradisjonell lærebokform fremfor setninger som den følgende: ”So now you know better, you know that your patient is not a dead turkey to be stuffed. Bon appetite!” Faglig sett har jeg ingen innvendinger og boken kan anbefales for målgruppen.

  EllenSchlichting

  Gastrokirurgisk avdeling

  Ullevål sykehus

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media