Helsefakta

Artikkel

Antall Nmf-medlemmer

Kvinner

Menn

Univ. i Oslo

827

57,1

42,9

Univ. i Bergen

653

53,4

46,6

NTNU Trondheim

422

54,3

45,7

Univ. i Tromsø

366

56,3

43,7

Norge totalt Nmf

2 268

55,4

44,6

Ungarn

294

49,0

51,0

Tyskland

266

56,8

43,2

Polen

233

47,2

52,8

Irland

78

67,9

32,1

Danmark

64

51,6

48,4

Sverige

34

38,2

61,8

Tsjekkia

33

30,3

69,7

Nederland

30

50,0

50,0

Storbritannia

30

60,0

40,0

Australia

26

46,2

53,8

Malta

6

33,3

66,7

Østerrike

5

40,0

60,0

Italia

3

33,3

66,7

Island

2

50,0

50,0

Spania

2

100,0

0,0

Frankrike

1

0,0

100,0

Utlandet totalt

1 108

51,2

48,8

Totalt

3 376

54,0

46,0

  • Kilde: Legeforeningens medlemsregister per 18.1. 2001.

  • Tilsvarende tall per 15.8. 2000 finnes i Tidsskrift nr. 22/2000, side 2715.

Anbefalte artikler