Helsefakta

Helsefakta
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Medlemmer av Norsk medisinstudentforening (Nmf): i Norge etter universitet og i utlandet etter studieland, per 18.1. 2001. Prosent kvinner og menn.

  Artikkel
  Tabell

  Antall Nmf-medlemmer

  Kvinner

  Menn

  Univ. i Oslo

  827

  57,1

  42,9

  Univ. i Bergen

  653

  53,4

  46,6

  NTNU Trondheim

  422

  54,3

  45,7

  Univ. i Tromsø

  366

  56,3

  43,7

  Norge totalt Nmf

  2 268

  55,4

  44,6

  Ungarn

  294

  49,0

  51,0

  Tyskland

  266

  56,8

  43,2

  Polen

  233

  47,2

  52,8

  Irland

  78

  67,9

  32,1

  Danmark

  64

  51,6

  48,4

  Sverige

  34

  38,2

  61,8

  Tsjekkia

  33

  30,3

  69,7

  Nederland

  30

  50,0

  50,0

  Storbritannia

  30

  60,0

  40,0

  Australia

  26

  46,2

  53,8

  Malta

  6

  33,3

  66,7

  Østerrike

  5

  40,0

  60,0

  Italia

  3

  33,3

  66,7

  Island

  2

  50,0

  50,0

  Spania

  2

  100,0

  0,0

  Frankrike

  1

  0,0

  100,0

  Utlandet totalt

  1 108

  51,2

  48,8

  Totalt

  3 376

  54,0

  46,0

  • Kilde: Legeforeningens medlemsregister per 18.1. 2001.

  • Tilsvarende tall per 15.8. 2000 finnes i Tidsskrift nr. 22/2000, side 2715.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media