Minileder

Om forsidebildet

I dette nummeret

Redaksjonelt

Inger Helene Vandvik
Kåre Fossum
Daniel Haga

Medisin og vitenskap

Kjetil Sunde
Kjell Otto Fremstad
Jan Furuheim
Petter Andreas Steen
Jon Erik Steen-Hansen
Ellen Holtan Folkestad
Harald Åsheim
Kjell Bjørgvin Nilsen
Harald Stordahl
Konny Johansen
Kjell Vidar Husnes*
Odd Kildahl-Andersen
Randi Kildahl-Andersen
Pétur B. Júlíusson
Robert Bjerknes
Oddmund Søvik
Per Helge Kvistad
Jan Olav Aaseth
Marte Kvittum Tangen
Jan Otto Beitnes
Svein Færestrand
Peter Schuster
Ole-Jørgen Ohm
Jian Chen
Ole-Jørgen Ohm
Per Ivar Hoff
Ole Rossvoll*
Knut Ståle Erga
Svein Færestrand
Ole-Jørgen Ohm
Jian Chen
Per Ivar Hoff
Ole Rossvoll*
Knut Ståle Erga
Svein Færestrand
Ingar N. Vold
Jan Holt
May Vollnes Johansen
Bjørn Backe
Pål Øian
Steinar Madsen
Åsmund Reikvam

Tema

Anette Ramm-Pettersen
Karl-Olaf Wathne
Gjermund Fluge
Edda Olafsdottir

Kommentar og debatt

Hans Nossent
John Gunnar Mæland
William Torjussen
Lars Thomassen
Preben Aavitsland
Pål Øian
Jan Martin Maltau
Siri Forsmo
Stein Vaaler
Håkan Lövkvist
Kjell-Olav B. Svendsen
Kristian Furuseth
Øystein Aagenæs
Reidar Kvåle
Jon Henrik Laake
Hans Olav Tungesvik

Nyheter og reportasjer

Laila Nilsen
Camilla Bjerkeli
Kenneth Dørmænen
Cecilie Eriksen
Karl Jakob Evensen
Karianne Jenseg
Solveig Nergård
Solveig Nilsen
Monika Skjelstad
Ragnhild Ørstavik
Tom Andersen
Fredrik Clausen

Fra foreningen

Ellen Juul Andersen
Ellen Juul Andersen