Raskere autorisasjon for leger i sikte

Aktuelt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  1. januar 2001 ble Statens autorisasjonskontor for helsepersonell etablert. Direktør Per Haugum tror det nye kontoret vil gjøre autoriseringen mer effektiv.

  Artikkel

  Fylkeslegen i Oslo har siden 1994 administrert arbeidet med midlertidig lisens, autorisasjon og turnustjeneste for leger etter delegert fullmakt fra Statens helsetilsyn. Fra

  1. januar overtok det nyopprettede Statens autorisasjonskontor for helsepersonell disse oppgavene. Kontoret går også under betegnelsen 20. kontor under Helsetilsynet, og er følgelig på samme nivå som de 19 fylkeslegekontorene.

  Samlet på ett sted

  Samlet på ett sted

  Bakgrunnen for opprettelsen av det nye kontoret var primært et ønske om å få samlet all godkjenning av helsepersonell i Norge på ett sted. Tidligere hadde den lokale fylkeslege ansvar for godkjenning av for eksempel norskutdannede sykepleiere, mens Fylkeslegen i Oslo hadde ansvar for det øvrige arbeidet med de 16 gruppene som skulle autoriseres og godkjennes etter gammel lovgivning og administrering av turnustjeneste for leger. Autorisasjonskontoret vil dermed avlaste Fylkeslegen i Oslo, som brukte mye ressurser på autorisasjons- og turnusansvaret.

  Det nyopprettede kontoret er foreløpig i fylkeslegens lokaler i Oslo sentrum. Kontoret har 26 ansatte, 15 av dem kommer fra fylkeslegens kontor. Utvidelsen av staben skyldes i første rekke at antall yrkesgrupper med krav til autorisasjon har økt fra 16 til 27 etter at helsepersonelloven trådte i kraft 1.januar. Uavhengig av dette øker også antall autorisasjonssøknader fra personell som kommer fra utlandet.

  Raskere saksbehandling

  Raskere saksbehandling

  Per Haugum er direktør for det nye autorisasjonskontoret. Han var tidligere underdirektør hos Fylkeslegen i Oslo, og etter en toårsperiode som avdelingsdirektør i Posten er han nå tilbake under Helsetilsynets vinger.

  – Hvilke endringer vil publikum merke etter omleggingen?

  – Forhåpentligvis vil de oppleve en større effektivitet og raskere saksbehandling. Dessuten vil informasjonen utad bli bedre. Regelverk og informasjon om søknadsprosedyren er allerede tilgjengelig på Internett, sier Haugum.

  – Hovedmålet for autorisasjonskontoret er å autorisere personell for det norske helsevesen så fort som mulig. Kvalitetssikring er også et viktig aspekt. Vi ønsker å holde høy kvalitet på vår godkjennelsespraksis slik at også kvaliteten på personellet skal bli høy. På den annen side må vi også sørge for å ivareta rettssikkerheten til søkerne, og passe på at disse får sine søknader fort behandlet. Dessuten ønsker vi selvsagt å sikre et godt arbeidsmiljø for våre 26 ansatte, forsikrer direktøren.

  Både Legeforeningen og Norsk medisinstudentforening har uttrykt bekymring over det økende antall ferdigutdannede medisinstudenter, og dermed det økende behovet for turnusplasser i et allerede trangt marked. Det nye autorisasjonskontoret overtar også denne hodepinen.

  – Det er en formidabel økning i krav om turnusplasser, og dette er noe vi jobber hardt med. Vårt mål er å bedre dialogen mellom de forskjellige instansene på turnusmarkedet. Dessuten vil vi sette i gang et prosjekt for å bedre administreringen av turnuslegearbeidet. Det er nemlig litt av et puslespill som skal legges, med to- og tredelt turnusperiode, manglende oppmøte og så videre. Tidligere ble dette arbeidet gjort manuelt, men nå vil vi få elektronisk utstyr for å avhjelpe oss. Dette vil effektivisere arbeidet, og her er det mye å hente, mener Haugum.

  Utstedelse av lisens til leger over 75 år og nordiske leger er fremdeles fylkeslegenes sitt ansvar. 1.august overtar autorisasjonskontoret også denne oppgaven.

  Internett-adressen til Statens autorisasjonskontor for helsepersonell: www.safh.no

  Kontoret er åpent for telefonhenvendelser kl 12–1430 hver dag med unntak av torsdager. Telefon 22 00 39 50.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media