()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Torkel Hafting reiser i Tidsskriftet nr. 5/2001 (1) spørsmål om hypotermi kan være effektiv behandling ved akutt hjerneslag. Hos mennesker har flere studier vist en signifikant relasjon mellom forhøyet temperatur og økt mortalitet og morbiditet (2). Lav temperatur ved sykehusinnleggelse er vist å korrelere med redusert mortalitet og morbiditet (3, 4). Det foreligger imidlertid ingen kontrollerte studier av hypotermi ved akutt hjerneinfarkt. En dansk pilotstudie fra Nevrologisk avdeling, Bispebjerg Sygehus i København har vist at moderat hypotermi kan oppnås ved overflatekjøling uten anestesi hos våkne slagpasienter uten signifikante komplikasjoner (5). Den samme gruppen har deretter tatt initiativ til en kontrollert studie (The Nordic Cooling Stroke Study) som skal inkludere 1 000 pasienter med akutt hjerneinfarkt og hvor flere norske sykehus vil delta. Vi skal starte behandling med vannkjølte overflateputer innen seks timer etter sykdomsstart og kjøle pasienten ned til 35 ˚C i ni timer. Pasientene blir fulgt opp i tre måneder. Behandlingesprotokollen er lagt opp slik at den kan gjennomføres også ved mindre sykehus uten spesialisert slagenhet. Dersom hypotermibehandlingen viser en signifikant effekt, har vi for første gang en behandling som kan tilbys til de fleste pasienter med akutt hjerneinfarkt. Grunnlaget for god slagbehandling vil allikevel være systematisk behandling og rehabilitering i en slagenhet. I tillegg til dette kommer hypotermi og medikamenter. Det er mulig at hypotermi kan være en basisbehandling for å øke effekten av nevroprotektive medikamenter (6). Det er også mulig at hypotermi kan gi et nevroprotektivt grunnlag for å øke effekten av og utvide tidsvinduet for trombolytisk behan

  dling (7).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media