Hodestups seteleie?

Korrespondanser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Ved termin er 3 – 4 % av fostre i seteleie. Setefødsler gir oftere enn hodefødsler sykdom hos barnet. Det har vært usikkert om keisersnitt kan gi en netto helsegevinst for mor og barn ved seteleie (1).

  Denne usikkerheten er nå borte. En ny randomisert studie viser at sykehusavdelinger ved å planlegge keisersnitt (fremfor vaginal fødsel) kan redusere risikoen for barnets død med 77 % (fra 1,3 % til 0,3 %) og risikoen for alvorlig sykdom med 64 % (fra 3,8 % til 1,4 %) samtidig som risikoen for alvorlig sykdom hos kvinnene ikke endres signifikant (2).

  Studien er monumental, glimrende gjennomført, generaliserbar og avgjørende. Den legger et sikkert kunnskapsgrunnlag for en praksisendring som hvert år kan redde tusener av barneliv og forebygge sykdom hos titusener av nyfødte over hele verden.

  Det er derfor overraskende at to norske professorer i fødselshjelp i Tidsskriftet nr. 4/2001 advarer mot en ”hodestups, ureflektert” endring av en ”tradisjonsrik” norsk praksis fordi Norge har ”en bedre systematisert og organisert svangerskapsomsorg og perinatal omsorg” der resultatene ikke gir ”grunn til bekymring” (3). Samtidig innrømmer Pål Øian & Jan Martin Maltau at denne ”tradisjonsrike” praksis varierer enormt mellom de norske fødeavdelingene (fra 30 % til 90 % keisersnitt), og at ”kunnskap om resultatene ved setefødsel er begrenset”.

  Norske leger har ”større erfaring i forløsning med Løvsets unike metode”, mener Øian & Maltau. De glemmer at studiens resultater i favør av keisersnitt også gjaldt der legene hadde stor erfaring med setefødsler (2).

  Øian & Maltau vil helst unngå at kvinner ”påføres et kirurgisk inngrep med ikke ubetydelig komplikasjonsrisiko”. Vel, studien viste ikke flere komplikasjoner blant kvinnene randomisert til keisersnitt (2).

  Professorene søker tilflukt bak ønsket om en ny norsk randomisert studie. Forstår de ikke at en slik studie aldri kan gjennomføres? Den foreliggende studien ble stoppet av etiske grunner fordi keisersnitt var så opplagt gunstigere. Hvordan kan de da finne på å ville randomisere kvinner til suboptimal behandling, nemlig vaginal forløsning?

  Hvert år står et par tusen norske kvinner med fostre i seteleie overfor et valg: keisersnitt eller vaginal fødsel. Den nye studien gjør valget enkelt. Norske obstetrikere og deres forening må ta inn over seg de etiske, faglige og juridiske problemene med å råde kvinnene til noe annet enn keisersnitt. Norske gravide må kunne stole på at deres fødselshjelpere kan tolke nyere forskning og gi råd som gjør fødselen sikrest mulig for mor og barn.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media