Endringer i spesialistreglene i fødselshjelp og kvinnesykdommer

Fra foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I tråd med sentralstyrets anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling bestemt at under «fortolkning av spesialistreglene i fødselshjelp og kvinnesykdommer pkt. A.2.» i de gjeldende spesialistregler (frem til 31.12. 2004) opphører følgende:

  • Sentralstyrevedtak av 13.10. 1981:

  • For sideutdanningen kan benyttes tjeneste ved kirurgisk seksjon dersom det er tjeneste ved annen seksjon enn for hovedutdanningens pkt. A.2.

  • Under fortolkning av spesialistreglene i fødselshjelp og kvinnesykdommer pkt. 2 i de omredigerte spesialistreglene opphører følgende:

  • Sentralstyrevedtak av 13.10. 1981:

  • For reglenes punkt b) kan benyttes tjeneste ved kirurgisk seksjon dersom det er tjeneste ved annen seksjon enn for reglenes punkt 2.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media