Endringer i spesialistreglene i fødselshjelp og kvinnesykdommer

Elisabeth Smith Om forfatteren
Artikkel

I tråd med sentralstyrets anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling bestemt at under «fortolkning av spesialistreglene i fødselshjelp og kvinnesykdommer pkt. A.2.» i de gjeldende spesialistregler (frem til 31.12. 2004) opphører følgende:

  • Sentralstyrevedtak av 13.10. 1981:

  • For sideutdanningen kan benyttes tjeneste ved kirurgisk seksjon dersom det er tjeneste ved annen seksjon enn for hovedutdanningens pkt. A.2.

  • Under fortolkning av spesialistreglene i fødselshjelp og kvinnesykdommer pkt. 2 i de omredigerte spesialistreglene opphører følgende:

  • Sentralstyrevedtak av 13.10. 1981:

  • For reglenes punkt b) kan benyttes tjeneste ved kirurgisk seksjon dersom det er tjeneste ved annen seksjon enn for reglenes punkt 2.

Anbefalte artikler