Helsefakta

Artikkel

Antall medl.

Totalt

Menn

Kvinner

% Kvinner

Gj.snittsalder

Ylf

4 681

2 420

2 261

48,3

34,9

OLL

819

658

161

19,7

53,7

Of

5 404

4 262

1 142

21,1

53,9

Aplf

3 765

2 632

1 133

30,1

47,7

PSL

1 097

887

210

19,1

58,4

Namf

431

290

144

33,3

52,8

LVS

533

408

125

23,5

52,7

Legemedl.

16 733

11 557

5 176

30,9

47,4

Tallene er inklusive pensjonister og leger i utlandet.

Antall legemedlemmer under 67 år fordelt på yrkesforeninger per 22.2. 2001

Antall medl.

Totalt

Menn

Kvinner

% Kvinner

Gj.snittsalder

Ylf

4 678

2 419

2 259

48,3

34,9

OLL

706

559

147

20,8

50,1

Of

4 686

3 637

1 049

22,4

50,8

Aplf

3 495

2 422

1 073

30,7

45,3

PSL

868

695

173

19,9

53,2

Namf

378

242

136

36,0

48,9

LVS

453

331

122

26,9

49,1

Legemedl.

15 264

10 305

4 959

32,5

44,7

Antall legemedlemmer under 67 år i Norge fordelt på yrkesforeninger per 22.2. 2001

Antall medl.

Totalt

Menn

Kvinner

% Kvinner

Gj.snittsalder

Ylf

4 568

2 354

2 214

48,5

34,8

OLL

688

545

143

20,8

50,0

Of

4 562

3 537

1 025

22,5

50,8

Aplf

3 431

2 378

1 053

30,7

45,3

PSL

853

682

171

20,0

53,2

Namf

374

240

134

35,9

48,8

LVS

428

313

115

26,9

49,2

Legemedl.

14 904

10 049

4 855

32,6

44,6

  • Kilde: Dnlfs medlemsregister.

  • For historisk utvikling i antall medlemmer i yrkesforeningene, prosent kvinner og gjennomsnittsalder, se Tidsskriftet nr. 6/2001, s. 745.

Anbefalte artikler