Helsefakta

Helsefakta
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Antall legemedlemmer av Den norske lægeforening fordelt på yrkesforeninger per 22.2. 2001

  Artikkel
  Tabell

  Antall medl.

  Totalt

  Menn

  Kvinner

  % Kvinner

  Gj.snittsalder

  Ylf

  4 681

  2 420

  2 261

  48,3

  34,9

  OLL

  819

  658

  161

  19,7

  53,7

  Of

  5 404

  4 262

  1 142

  21,1

  53,9

  Aplf

  3 765

  2 632

  1 133

  30,1

  47,7

  PSL

  1 097

  887

  210

  19,1

  58,4

  Namf

  431

  290

  144

  33,3

  52,8

  LVS

  533

  408

  125

  23,5

  52,7

  Legemedl.

  16 733

  11 557

  5 176

  30,9

  47,4

  Tallene er inklusive pensjonister og leger i utlandet.

  Antall legemedlemmer under 67 år fordelt på yrkesforeninger per 22.2. 2001

  Antall legemedlemmer under 67 år fordelt på yrkesforeninger per 22.2. 2001

  Tabell

  Antall medl.

  Totalt

  Menn

  Kvinner

  % Kvinner

  Gj.snittsalder

  Ylf

  4 678

  2 419

  2 259

  48,3

  34,9

  OLL

  706

  559

  147

  20,8

  50,1

  Of

  4 686

  3 637

  1 049

  22,4

  50,8

  Aplf

  3 495

  2 422

  1 073

  30,7

  45,3

  PSL

  868

  695

  173

  19,9

  53,2

  Namf

  378

  242

  136

  36,0

  48,9

  LVS

  453

  331

  122

  26,9

  49,1

  Legemedl.

  15 264

  10 305

  4 959

  32,5

  44,7

  Antall legemedlemmer under 67 år i Norge fordelt på yrkesforeninger per 22.2. 2001

  Antall legemedlemmer under 67 år i Norge fordelt på yrkesforeninger per 22.2. 2001

  Tabell

  Antall medl.

  Totalt

  Menn

  Kvinner

  % Kvinner

  Gj.snittsalder

  Ylf

  4 568

  2 354

  2 214

  48,5

  34,8

  OLL

  688

  545

  143

  20,8

  50,0

  Of

  4 562

  3 537

  1 025

  22,5

  50,8

  Aplf

  3 431

  2 378

  1 053

  30,7

  45,3

  PSL

  853

  682

  171

  20,0

  53,2

  Namf

  374

  240

  134

  35,9

  48,8

  LVS

  428

  313

  115

  26,9

  49,2

  Legemedl.

  14 904

  10 049

  4 855

  32,6

  44,6

  • Kilde: Dnlfs medlemsregister.

  • For historisk utvikling i antall medlemmer i yrkesforeningene, prosent kvinner og gjennomsnittsalder, se Tidsskriftet nr. 6/2001, s. 745.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media