Friske menn bør ikke testes for prostatakreft

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Masseundersøkelser for prostatkreft ved såkalt PSA-test anbefales ikke på grunn av manglende dokumentasjon om nytten. Dessuten er risikoen for bivirkninger stor.

  Artikkel

  Dette kommer frem i brosjyre som skal sendes alle landets allmennpraktiserende leger. Brosjyren er et resultat av et informasjonsopplegg iverksatt av Senter for medisinsk metodevurdering for å hindre at friske menn blir unødig testet for prostatakreft. Arbeidet bygger på en rapport fra senteret i 1999 (1).

  Kjeld Malde i Legeforeningens kvalitetsforbedringsutvalg har utarbeidet informasjonsmateriellet sammen med representanter for Statens helsetilsyn, Norsk urologisk cancergruppe, Den norske kreftforening og Norsk pasientforening. Representanter for Norsk urologisk forening har bidratt i arbeidet.

  Bakgrunnen for prosjektet er at antall PSA-prøver (prostata spesifikt antigen) har økt med 30 % fra 136 000 i 1996 til 192 000 i 1999. Prøvetagningen varierer fra fylke til fylke og fra lege til lege uten at man kan finne medisinske grunner for dette. Flere internasjonale medisinske metodevurderinger har uavhengig av hverandre konkludert med at friske menn har begrenset nytte av å testes med denne prøven. Det er så langt ikke vist at operasjon eller strålebehandling av prostatkreft i tidlig fase gir forlenget levetid. Behandling gir imidlertid for mange alvorlige bivirkninger som impotens og urinlekkasje, noe som i stor grad vil kunne forringe menns livskvalitet.

  Prostata spesifikt antigen (PSA) dannes i prostata og kan påvises ved en enkel blodprøve. Dersom det er en sykdomstilstand i prostata, kan prøven være unormalt høy. Jo høyere prøven er, jo større er muligheten for at det er kreft som er årsak til forhøyelsen. Men prøven er lite sensitiv og lite spesifikk. Enkelte kreftpasienter kan ha et normalt nivå i blodprøven, mens andre kan ha høye verdier og ikke ha påvisbar kreft ved biopsier.

  Arbeidsgruppens mål var at informasjonen bør rettes mot legene og via dem til pasientene og pårørende. – Det er viktig å presisere at legen skal orientere pasientene om konsekvensene av å ta testen, sier Kjeld Malde.

  Arbeidsgruppen avsluttet arbeidet i februar 2001. Brosyren skal sendes til alle

  allmennpraktiserende leger, urologoer, bedriftsleger og fylkesleger. Informasjon om prosjektet finnes på www.sintef.no/smm med link til de øvrige organisasjonene. Se også www.legeforeningen.no for ytterligere informasjon.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media