Rekrutteringsstillinger i fastlegeordningen

Aktuelt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  – Rekrutteringsstillinger i allmennmedisin skal ikke komme på toppen av de andre legestillingene. Leger i slike stillinger skal utføre vanlig legearbeid, men staten må finansiere nødvendig veiledning.

  Artikkel

  Det sier president Hans Petter Aarseth til Tidsskriftet. Han foretrekker begrepet rekrutteringsstilling fremfor utdanningsstilling som arbeidsgruppen bak rapporten Utdanningsstillinger i allmennmedisin (se over) bruker. Legeforeningen er i dialog med Sosial- og helsedepartementet og Kommunenes Sentralforbund om hvordan rekrutteringsstillinger best kan innpasses i en fastlegestruktur. Ifølge Aarseth er partene enige om å gå inn for etablering av slike stillinger.

  Aarseth er optimistisk med tanke på å få til en slik ordning. Han sier at rekrutteringslegene skal utføre vanlig legearbeid og arbeide selvstendig med en egen pasientliste med refusjonsrett fra folketrygden. – Staten må imidlertid ta det finansielle ansvaret for nødvendig veiledning av leger i rekrutteringsstillinger, mener han.

  Presidenten tror det er fullt mulig å etablere inntil 500 rekrutteringsstillinger og turnuslegestillinger ved landets allmennpraksiser.

  – Vil ikke leger i rekrutteringsstillinger stjele pasienter fra de ordinære legenes lister?

  – Nei, det tror jeg ikke. Oppgavemengden for leger øker hele tiden; blant annet vil flere eldre, psykiatrireformen og flere oppgaver lagt utenom spesialisthelsetjenesten gjøre at det vil være nok å gjøre for alle leger, sier Hans Petter Aarseth.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media