Rekrutteringsstillinger i fastlegeordningen

Nina Husom Om forfatteren
Artikkel

Det sier president Hans Petter Aarseth til Tidsskriftet. Han foretrekker begrepet rekrutteringsstilling fremfor utdanningsstilling som arbeidsgruppen bak rapporten Utdanningsstillinger i allmennmedisin (se over) bruker. Legeforeningen er i dialog med Sosial- og helsedepartementet og Kommunenes Sentralforbund om hvordan rekrutteringsstillinger best kan innpasses i en fastlegestruktur. Ifølge Aarseth er partene enige om å gå inn for etablering av slike stillinger.

Aarseth er optimistisk med tanke på å få til en slik ordning. Han sier at rekrutteringslegene skal utføre vanlig legearbeid og arbeide selvstendig med en egen pasientliste med refusjonsrett fra folketrygden. – Staten må imidlertid ta det finansielle ansvaret for nødvendig veiledning av leger i rekrutteringsstillinger, mener han.

Presidenten tror det er fullt mulig å etablere inntil 500 rekrutteringsstillinger og turnuslegestillinger ved landets allmennpraksiser.

– Vil ikke leger i rekrutteringsstillinger stjele pasienter fra de ordinære legenes lister?

– Nei, det tror jeg ikke. Oppgavemengden for leger øker hele tiden; blant annet vil flere eldre, psykiatrireformen og flere oppgaver lagt utenom spesialisthelsetjenesten gjøre at det vil være nok å gjøre for alle leger, sier Hans Petter Aarseth.

Anbefalte artikler