Valg av fastlege går stort sett uten problemer

Fra foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Landets innbyggere hadde frist til 1. mars med å melde inn sine ønsker om hvilken lege de ønsker som fastlege. En rask telefonrunde til noen allmennleger viser at det meste er under kontroll.

  Artikkel

  Situasjonen i Finnmark er i hovedsak meget bra og i Kirkenes er det en voldsom entusiasme, kan Harald Sunde fortelle. Det er full legedekning nå når den siste ledige stillingen er besatt. Ansvaret for organiseringen av tjenesten er flyttet ut til et eget servicekontor som tar seg av de fleste henvendelser fra pasienter. I Vadsø er imidlertid situasjonen langt fra god. Det er fare for at ordningen blir suspendert fordi Vadsø kommune ikke klarer å besette noen av fastlegestillingene. I det øvrige Finnmark er de fleste rimelig godt fornøyd med ordningen.

  Kari Frydenberg i Oppland melder at det ikke er noen spesielle problemer i Østre Toten eller Gjøvik-området. Det er god legedekning i området. De får mange henvendelser fra pasienter som lurer på om det er noe spesielt de må gjøre for å beholde legen sin.

  Erik Werner i Aust-Agder sier at de har vært aktive i forhold til lokalpressen med å informere allmennheten. Det går veldig greit og ganske smertefritt, og det er god legedekning. Et usikkerhetsmoment er hvordan fordelingen over kommunegrensen vil slå ut.

  Fra Nord-Trøndelag, som har slitt med rekruttering til de mindre kommunene, meldes det om bedret rekruttering i Trondheim og randkommunene, men at utkantene fortsatt sliter.

  Bekymring for lange lister

  Bekymring for lange lister

  Leder av Offentlige legers landsforening, Arne Johannesen, sier at det råder en viss bekymring for at noen leger har for lange lister og at appetitten på lange lister vil straffe seg i overarbeidede allmennleger. Ellers er inntrykket at det som var legemangel, er blitt snudd til å overkapasitet i de fleste kommunene etter inngåelse av fastlegeavtalene.

  Samfunnsmedisinske stillinger utsatt

  Samfunnsmedisinske stillinger utsatt

  Offentlige legers landsforening mener for øvrig at det største problemet på landsbasis ligger i å få besatt samfunnsmedisinske stillinger. Fra mange steder meldes det om gode løsninger der det er forhandlet frem gode fastlønnsalternativer og der samfunnsmedisinsk arbeid blir prioritert. Nye interkommunale løsninger der det samarbeides om samfunnsmedisinske oppgaver dukker opp. Den fremforhandlede avtalen for leger i fulltids samfunnsmedisinske stillinger gir god uttelling og burde kunne virke rekrutterende.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media