Naturens krefter

Minileder
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Med dramatiske følger viser jordskjelv, flom og andre naturkatastrofer oss at vi både som enkeltpersoner og menneskehet er små overfor store naturkrefter. Epidemier og resistensproblemer er andre uttrykk for naturens makt. Slik blir den aktuelle munn- og klovsyken (s. 896) en påminnelse om vår menneskelige begrensning. Denne epidemien, sammen med spredningen av Creutzfeldt-Jakobs sykdom, minner oss også om behovet for klokskap i matproduksjon, effektivitetsjag og forvaltningen av naturressurser.

  Iblant kan det synes som om troen på menneskets uovervinnelighet er større enn innsikten i naturens uforutsigbarhet. Fortsatt finnes det imidlertid krefter som er mektigere enn de største kapitalforvaltere og de mest samstemte politiske vedtak.

  MagneNylenna

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media