Naturens krefter

Artikkel

Med dramatiske følger viser jordskjelv, flom og andre naturkatastrofer oss at vi både som enkeltpersoner og menneskehet er små overfor store naturkrefter. Epidemier og resistensproblemer er andre uttrykk for naturens makt. Slik blir den aktuelle munn- og klovsyken (s. 896) en påminnelse om vår menneskelige begrensning. Denne epidemien, sammen med spredningen av Creutzfeldt-Jakobs sykdom, minner oss også om behovet for klokskap i matproduksjon, effektivitetsjag og forvaltningen av naturressurser.

Iblant kan det synes som om troen på menneskets uovervinnelighet er større enn innsikten i naturens uforutsigbarhet. Fortsatt finnes det imidlertid krefter som er mektigere enn de største kapitalforvaltere og de mest samstemte politiske vedtak.

Magne Nylenna

Anbefalte artikler