Mer hjertesvikt enn hjernesvikt

Fra foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  – Leger trenger et varmt hjerte og en kald hjerne, men det er min oppfatning at det er mer hjertesvikt enn hjernesvikt blant leger.

  Artikkel

  Det sa professor emeritus Peter F. Hjort på Høyres stortingsgruppes seminar om verdier i den norske helsetjenesten.

  – Jeg tar utgangspunkt i to ting. Den ene er at jeg har vært lege i alle år, den andre at jeg har vært pårørende i seks år, sa Peter F. Hjort.

  – Samfunnet er gått fra å behandle syke mennesker til å behandle sykdommer. Det er avgjørende at legen kan skape en relasjon som gir en placebogevinst, sa Hjort. Han fortalte om en eldre dame som når hun kom til ham på kontoret og sa: – Jeg følger bare sykdommen min til legen, jeg er verken sykdommen eller diagnosen min, jeg er meg. Hjort pekte på viktigheten av at leger er opptatt av syke mennesker, av pasienten og av sykdommen.

  Han er bekymret for at yngre pasienter er mer interessante enn de eldre. Eldre er langsomme, yngre er raskere. Han ser ofte at den gamle og sykehuset er på kollisjonskurs. I oktober 1998 var 42 % av pasientene ved medisinske avdelinger over 75 år. I sykehus i 1998 var det over 6 000 legeårsverk, mens det var 230 leger i sykehjem/aldershjem.

  Hans konklusjon er at legene er på vei ut av eldreomsorgen. – Det satses på omsorgsboliger, som er boliger uten omsorg. De eldre blir sittende alene. Sykepleierne har overtatt mye av ansvaret innenfor eldreomsorgen og fortjener ære for det, sa Peter F. Hjort.

  Peter F. Hjort har liten tro på at det går an å oppnå mye ved å endre rammebetingelsene. Derimot har han større tro på at det er viktig hvordan vi utdanner leger og helsepersonell. Vi kan også påvirke og forandre enkeltmennesker. Det siste har han bakgrunn for å si noe om som pårørende. Det dreier seg om tillit. Alt helsepersonell kan grovt deles i to kategorier: de som har grepet og de som ikke har det. Grunnlaget for grepet er at legen hele tiden må lytte til to stemmer, sykdommens stemme og personens stemme. Der det er en avgrunn mellom kommunikasjonen, er det helsepersonellets ansvar å minske gapet.

  – Vi har en oppgave med å bevisstgjøre helsepersonell om at de har grepet gjennom utdanning og formidling av holdninger. Det andre som må ha høy oppmerksomhet, er systemfaktorer som legges til grunn for grepet, avsluttet Peter F. Hjort.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media