()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Ambulansetjenesten

  Ambulansetjenesten

  Målet med ambulansetjenesten er at ni av ti beboere i tettbygde strøk skal nås i løpet av åtte minutters responstid. I Tønsberg nås kun halvparten av innbyggerne på denne tiden. I Oslo er median utrykningstid ved hjertestans sju minutter, noe som gir minst ni minutters responstid, men tiden varierer stort fra sentrale til perifere bydeler.

  I Finnmark er problemet enmannsbetjente biler og manglende minimumsutdanning blant personellet.

  Ambulansetjenesten

  Utrykningstid for ambulansetjenesten i Oslo ved hjertestans

  Hvor lang tid tar det før ambulansen kommer?

  Sentralstimulerende midler

  Sentralstimulerende midler

  Kun 0,35 % av barn under 18 år i Nordland fikk forskrevet sentralstimulerende midler for hyperaktivitetsforstyrrelser i 1999. Det var fire ganger så mange gutter som jenter blant brukerne.

  Forskrivning av sentralstimulerende medikamenter

  Atrieflutter

  Atrieflutter

  Atrieflutter er ofte vanskelig å behandle medikamentelt. Radiofrekvensablasjon er imidlertid effektivt, og av 85 pasienter som ble behandlet ved Haukeland Sykehus de siste to år, ble 82 kurert.

  Atrieflutter – diagnostikk og behandlingsmuligheter

  Radiofrekvenskateterablasjon av atrieflutter

  Fødestuer

  Fødestuer

  Ni av ti kvinner fødte ved Lofoten sykehus da det ble drevet som vanlig lokalsykehus. Etter omlegging til modifisert fødestuedrift kunne sju av ti kvinner føde der. Denne driften innebærer mulighet for nødkeisersnitt, og Lofot-modellen kan være et alternativ til klassisk fødestuedrift.

  Modifisert fødestuedrift – et alternativ for små fødeavdelinger?

  Turnustjenesten

  Turnustjenesten

  Større utdanningskapasitet ved de medisinske fakultetene har ført til en stor økning i behovet for turnusplasser. Dette skaper både kapasitets- og kvalitetsproblemer.

  Turnusleger – økonomisk belastning eller faglig berikelse?

  Studentleder i trengt posisjon

  Hvorfor blir turnuslegen femte hjul på vognen?

  Barn

  Barn

  Antall kronisk syke barn øker. Serien om barnesykdommer avsluttes i dette nummeret med artikler om barn og kreft, varicella, gastrointestinal dysmotilitet og habilitering av barn.

  Kronisk syke og funksjonshemmede barn – en utfordring for helsetjenesten!

  Barn med kreft – store fremskritt, mange gleder og noen skuffelser

  Varicella hos barn

  Gastrointestinal dysmotilitet hos barn

  Habilitering av barn – et fag i utvikling

  Døden

  Døden

  Holdningene til døden endres, men dødsannonsering og gravferdsskikker er fortsatt viktige ritualer. Når barn dør, kan det være godt å ha den døde i hjemmet før begravelse eller bisettelse.

  Når døden rammer barn

  Dødens ritualer på utstilling

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media