Besøk i fastlegebyen

Aktuelt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legeforeningens turnusråd ønsket erfaringsutveksling med turnusleger i kommunehelsetjenesten, og besøkte Tromsø som har prøvd ut fastlegesystemet i seks år. To av byens tre legesentre tar i år imot turnusleger, som fordeler seg på alle fastlegenes lister. Derav følger praksisen om ikke å peke ut én veileder, men heller gjøre supervisjon til en felles oppgave.

  Turnuslegene syntes de i for stor grad var i fri flyt mellom helsestasjon, sykehjem og legekontor. De savnet også regulære veiledningsmøter og formalisert internundervisning, istedenfor den ad hoc-ordningen som nå preger de travle legesentrene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media