Besøk i fastlegebyen

Artikkel

Legeforeningens turnusråd ønsket erfaringsutveksling med turnusleger i kommunehelsetjenesten, og besøkte Tromsø som har prøvd ut fastlegesystemet i seks år. To av byens tre legesentre tar i år imot turnusleger, som fordeler seg på alle fastlegenes lister. Derav følger praksisen om ikke å peke ut én veileder, men heller gjøre supervisjon til en felles oppgave.

Turnuslegene syntes de i for stor grad var i fri flyt mellom helsestasjon, sykehjem og legekontor. De savnet også regulære veiledningsmøter og formalisert internundervisning, istedenfor den ad hoc-ordningen som nå preger de travle legesentrene.

Jana Midelfart fra turnusrådet i samtale med turnuslege Frank Sky. Foto O. Thorsen

Anbefalte artikler