Sykehusturnus som turist i tredelt tjeneste?

Aktuelt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Turnusrådet ser flere ulemper enn fordeler ved tredelt turnustjeneste i sykehus. Todelt turnus bør derfor være praksis inntil det foreligger evaluering som viser at tredelt turnus er bedre eller like bra.

  Artikkel

  Tredelt turnustjeneste ved sykehus med fire måneders tjeneste i et spesialfag i tillegg til fire obligatoriske måneder både ved indremedisinsk og kirurgisk avdeling ble innført for å skaffe plass til det økende antall medisinske kandidater som trenger turnustjeneste for å bli autorisert som leger i Norge (1).

  Tanken var at det var bedre å spre turnuslegene på flere avdelinger og fag enn å la dem gå i kø ved de medisinske og kirurgiske avdelingene. Det har også vært et politisk ønske å bedre rekrutteringen av unge leger til psykiatrien. En tredeling av turnustjenesten med hovedvekt på psykiatri som tredjefag har gitt psykiaterne anledning til å vise frem faget sitt.

  Det foreligger ingen oversikt over antall tredelte plasser og hvor disse finnes. Heller ikke det faglige innholdet i slik tjeneste er systematisk kartlagt eller evaluert.

  Diskusjon i turnusrådet

  Diskusjon i turnusrådet

  Turnusrådet mener at den viktigste faglige fordelen med tredelt turnustjeneste i sykehus er at turnuslegene får innsikt i et tredje fag og dermed større bredde i sin kompetanse. Dette gjelder spesielt ved de store sykehusene der faglige problemområder er seksjonert og spesialisert under medisinske og kirurgiske avdelinger.

  Ulempene med tredelt tjeneste synes i øyeblikket å overskygge fordelene. På grunn av den korte tiden (fire måneder med fradrag av ferie og eventuell sykdom) ved hver avdeling, kan turnuslegene både bli oppfattet og føle seg som turister. Spesielt gjelder dette i prosedyretunge spesialfag hvor turnuslegene ikke utgjør noe vaktsjikt eller har definert ansvar.

  Når tjenestetiden er kort, blir det også vanskelig å skape et godt kollegialt miljø mellom turnuslegene og andre leger og personell ved avdelingen. Tredelt tjeneste krever atskillig planlegging og faglig tilrettelegging for at den skal bli faglig god. Likevel risikerer avdelingene å få lite igjen for den opplæring og veiledning de investerer i turnuslegene, siden disse likevel skal slutte når de begynner å bli kjent med faget.

  Kort tjenestetid og mange turnusleger ved hver avdeling gjør det vanskeligere for avdelingsoverlegen å håndtere dårlig kvalifiserte og uskikkete turnusleger. Også for turnuslegene kan det bli vanskeligere å få gjennomslag for endringer når de likevel bare er på «gjennomreise».

  Etter en helhetlig vurdering mener turnusrådet at tredeling kan medføre en faglig forringelse av turnustjenesten og derved svekke innholdet i kvalifikasjonen «autorisert som lege i Norge». Todelt turnus bør derfor være praksis inntil det foreligger evaluering som viser at tredelt turnus er bedre eller like bra.

  Hva er alternativet?

  Hva er alternativet?

  Alternativet til tredelt turnustjeneste i sykehus er at turnuslegene, uansett hvor mange, plasseres i indremedisinske og kirurgiske avdelinger og at de utfører hoveddelen av turnustjenesten og alt vaktarbeid der. Som supplement til tjenesten ved de to moderavdelingene, kan de få begrenset tjeneste eller korte opphold ved en eller flere spesialavdelinger. Slik får turnuslegene bedre tilhørighet og moderavdelingene mer legearbeidskraft.

  På bakrunn av diskusjonen ovenfor vil rådet be om at Legeforeningen oppfordrer sykehusene til å gå tilbake til en mer tradisjonell todelt turnustjeneste ved indremedisinske og kirurgiske avdelinger, med mulighet for begrenset tjeneste ved spesialavdelinger.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media