Kære vene – kan en chirurg få iskemi?

Raida Ødegaard Om forfatteren

Problemstillingen Olav F.M. Sellevold tar opp, har også tidligere vært omtalt i Tidsskriftet. I tilknytning til iskemi ble de samme innvendingene fremført i et innlegg av Per Stavem og medarbeidere i 1995 (1). Fornorskingen av gresk-latinske ord på chol- er også grundig gjennomgått (2). Forslaget til Norsk språkråd om å endre skrivemåten kol- til kjol- i ord avledet av chol- og som uttales (kjol-) førte den gang ikke frem; fagnemnda vedtok å holde fast ved skrivemåten kol- (2).

Tidsskriftet har nå gjort en henvendelse til Språkrådet om hvorfor hensynet til etablert uttale på norsk ikke blir vektlagt ved fornorsking av denne type ord. Språkrådet svarer slik:

”For kjemiske og medisinske fagord, særlig av nyere dato, som bygger på greske ordelementer (eventuelt via latin), er det vanlig i norsk å la dem få lik behandling, dvs. la samme greske bokstav bli gjengitt med samme norske bokstav og å la uttalen rette seg etter det.

Her har vi gresk khi, som gjengis i norsk med k (med samme uttale som for eksempel i ”komme”): iskhein ”minske” + haima ”blod”> iskemi, khole ”galle”> kol-, for eksempel i kolera og kolesterol.”

Skrivemåtene som brukes i Tidsskriftet er altså i samsvar med norsk rettskrivning, men den kan man jo være enig eller uenig i.

1

Stavem P, Brosstad F, Solberg CO, Guttu T, Kleve K. Ischemi, iskemi eller isjemi? Tidsskr Nor Lægeforen 1995; 115: 987.

2

Stavem P, Brosstad F, Fausa O, Guttu T, Kleve K, Solberg CO. Gresk-latinske ord på chol-. Tidsskr Nor Lægeforen 1995; 115: 1141 – 2.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler