S. Vaaler og medarbeidere svarer:

Korrespondanser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Siri Forsmo kommenterer innledningsvis forholdet mellom forfatterne og Pfizer. Dette har vi allerede redegjort for i Tidsskriftet slik at ytterligere kommentarer skulle være unødvendig.

  Forsmos kommentarer til prevalensen av erektil dysfunksjon i vår undersøkelse er en gjentakelse av det man ser av tallene som er lagt frem i vår artikkel. Påstanden om at forfatterne har valgt et elendighetsperspektiv, står for hennes regning. Når det gjelder problemene rundt seleksjon i materialet har vi aldri lagt skjul på hvem vi har spurt i undersøkelsen. Vi har for eksempel aldri spurt trøndere og har aldri påstått det heller.

  Vi er glad for å ha observante lesere i Trondheim, men er forundret over intensiteten i kommentarene. Har vi gjort noe galt? Er det feil å spørre menn om erektil dysfunksjon? Vårt utgangspunkt for å arbeide med dette er mange års klinisk arbeid med menn med dette problemet. Vi mener at dette er et viktig og utbredt problem og at det på dette feltet mangler mye kunnskap. Vår artikkel er et bidrag til å bedre kunnskapen om menns seksuelle problemer.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media