Minileder

Charlotte Haug

Forsidebildet

I dette nummeret

Fra redaktøren

Sigurd Høye

Leder

Stig S. Frøland

Brev til redaktøren

Steinar Thoresen
Oddmund Suhrke
Lise Askvik

Kommentar og debatt

Fra andre tidsskrifter

Tor Atle Rosness
Tor Atle Rosness

Verdens helse

Matilde Risopatron Berg

Intervju

Lisbeth Homlong

Originalartikkel

Tore Wælgaard Steen
Trude Margrete Arnesen

Oversiktsartikkel

Ellen J. Annexstad
Inger Lund-Petersen
Magnhild Rasmussen

Medisinen i bilder

Çiğdem Akalın Akkök
Astrid Bergrem
Jon Magnus Tangen

Kronikk

Linda H. Nesby
Anita Salamonsen
Heidi Hjelmeland
Gudrun Dieserud
Kari Dyregrov
Birthe Loa Knizek
Mette Lyberg Rasmussen

Helse og jus

Tore Wælgaard Steen
Trude Margrete Arnesen

Språkspalten

Erlend Hem
Petter Gjersvik
Michael Bretthauer

Tidligere i Tidsskriftet

Marit Fjellhaug Nylund

Anmeldelser

Einar Kristian Borud
Olaf Gjerløw Aasland
Eva Skovlund
Anne-Marit Langås
Trond Trætteberg Serkland

Legelivet

Karl Olav Viddal
Mons Lie
Jan Johannesen
Maja-Lisa Løchen
Ingrid Os
Egil Hagen
Trond Jenssen
Bjørn Odvar Eriksen
Marit Dahl Solbu
Ulla Dorte Mathisen
Eyvind J. Paulssen
Geir Bøhler
Alf Ole Tysland
Odd Mjåland

Aktuelt i foreningen

Stein Runar Østigaard
Lise B. Johannessen
Astrid Nøklebye Heiberg

Gjesteskribent

Jørgen Foss