()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  En kvinne i 40-årene ble innlagt som øyeblikkelig hjelp med dårlig allmennstilstand, akutt oppstått kvalme, oppkast, nakkesmerter og hodepine. Ved innleggelsen ble det påvist betydelig leukocytose, med totalt leukocyttall > 600 · 10⁹/l (3,5 – 10,0 · 10⁹/l). Videre utredning med blod- og beinmargsutstryk viste henholdsvis 95 % (0 %) og 50 – 70 % (1 – 2 %) blaster. Morfologisk og væskestrømscytometrisk undersøkelse var forenlig med akutt lymfatisk leukemi. Symptomene var som ved hyperviskositet (1). Parallelt med tumorlyseprofylakse og induksjonsbehandling ble det utført to terapeutiske leukafereser. Etter den første var leukocyttallet halvert og pasientens allmenntilstand betydelig bedret. Leukafereseproduktet fra dag 1 viser et unormalt stort sjikt med leukocytter (bildet til venstre). Posen lot vi sedimentere og tok bildet dagen etter. Til sammenlikning vises en sentrifugert fullblodpose fra en frisk blodgiver med smalt leukocytt- og trombocyttsjikt (bildet til høyre). Pasienten døde dessverre noen måneder etter at diagnosen ble stilt.

  Før leukaferesen tas hematologistatus og elektrolytter. Praksis ved vår avdeling er at trombocyttransfusjon forordnes før leukaferese dersom trombocyttallet er < 30 · 10⁹/l. Ved leukaferese kobles pasienten til en celleseparatør (aferesemaskin) via et sentralvenekateter, fullblod trekkes ut, sentrifugeres, sjiktet med leukocytter samles opp, mens andre blodbestanddeler returneres til pasienten. Vanligvis prosesseres blod tilsvarende 2 – 3 ganger pasientens totale blodvolum.

  Terapeutisk leukaferese er indisert ved symptomgivende hyperleukocytose (1). Hyperleukocytose, definert som leukocyttall > 50 – 100 · 10⁹/l (1, 2), er hyppigst ved nydiagnostisert akutt myelogen leukemi (10 – 20 %) og akutt lymfatisk leukemi (10 – 30 %) og er en potensielt livstruende tilstand. Ubehandlet dør 20 – 40 % av pasientene i løpet av en uke. Leukaferese med samtidig kjemoterapi synes i noen studier å redusere dødeligheten de tre første ukene sammenliknet med kjemoterapi alene (2, 3), men resultatene er usikre. Leukaferese synes å bidra til bedring av hyperviskositetssymptomene samt til reduksjon av tumorcellebyrden (1). Flere sykehus har ikke leukafereseberedskap. Dette må ikke forsinke oppstarten av induksjonskjemoterapi (1, 3).

  Pårørende har gitt samtykke til at artikkelen blir publisert.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media