Hvor arvelig er autisme?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Arvelige faktorer forklarer halvparten av forekomsten av autisme. Det viser en ny svensk studie.

  Illustrasjonsfoto: Thinkstockphoto
  Illustrasjonsfoto: Thinkstockphoto

  Over to millioner svenske skolebarn ble mellom 1982 og 2006 inkludert i en stor registerstudie for å anslå familiær forekomst og arvelighet av autisme og autismespektrumforstyrrelser (1). Forskerne fant om lag 14 500 barn med autismespektrumforstyrrelser, hvorav om lag 6 000 hadde autisme. Den relative risikoen for at søsken, inkludert monozygote og dizygote tvillinger, halvsøsken samt fettere og kusiner til et barn med autisme selv skulle utvikle tilstanden, ble undersøkt ved å sammenlikne gruppen med familiemedlemmer til barn uten autisme.

  Genetiske faktorer kan ifølge denne studien forklare omtrent halvparten av forekomsten av autismespektrumforstyrrelser. Søsken til barn med autismespekterforstyrrelse hadde ti ganger høyere risiko for å få en slik tilstand. For halvsøsken og fettere var risikoen henholdsvis tredoblet og doblet.

  – Denne studien viser betydelig lavere arvelighet for autismespekterforstyrrelser enn tidligere tvillingstudier har vist, sier lege og postdoktorstipendiat Maj-Britt Posserud ved Psykisk helsevern for barn og unge, Haukeland universitetssykehus. – Styrken ved studien er det store datamaterialet og bruken av et landsdekkende register. Dette gir lavere risiko for at funnene påvirkes av utvelgelse og frafall, som ofte har vært høyt. Det kan forklare hvorfor funnene skiller seg så mye fra funnene i tidligere studier, sier hun.

  – Studien er et godt grunnlag for å gi informasjon til foreldre og pårørende om sannsynligheten for at et barn vil kunne utvikle autismespekterforstyrrelser dersom det er andre barn med slike tilstander i slekten, sier Posserud.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media