LES MER ...

Artikkel

Fra redaktøren

Jeg har flere ganger måttet smile av det ironiske i situasjonen når pasienter uteblir fra konsultasjonen fordi de er blitt syke. Flere kan nok utebli fordi de er friske – nok

Ikke spør legen

Tvangstiltak mot smitte

Dagens smittevernlov gir mulighet for bruk av tvang for undersøkelse og isolering for å hindre smitte. Tvangsbestemmelsene har vært lite brukt og nesten bare ved mistanke om tuberkulose. Dette viser en gjennomgang av alle saker som har vært behandlet i den nasjonale smittevernsnemnda. Det trengs klarere regler ved erkjent diagnose og ved behov for forlenget isolering.

Når tvang er nødvendig

Tvangstiltak etter smittevernloven 1995 – 2013

Smittevernloven og tvang

Muskeldystrofi hos gutter

Duchennes muskeldystrofi er en progredierende muskelsykdom som nesten bare rammer gutter. Sykdommen skyldes en mutasjon i et stort gen lokalisert til kromosom Xp21, noe som fører til manglende produksjon av et strukturelt protein i muskelcellene. Tidlige kliniske tegn er forsinket motorisk utvikling og avvikende bevegelsesmønstre. Bedret behandling og oppfølging de siste årene har ført til bedre livskvalitet og leveutsikter.

Duchennes muskeldystrofi

Kan pasienttekster ha medisinsk relevans?

Skjønnlitteraturen kan gi oss bedre innsikt i menneskers liv, helse og sykdom. Også pasienter skriver om sykdom og sine opplevelser som pasient. Kan slike pasienttekster være nyttige i klinisk arbeid? Hva kan litteraturvitenskapelige perspektiver tilføre i en klinisk sammenheng?

Kan pasienttekster ha medisinsk relevans?

Selvmord – ikke bare ved psykisk sykdom

Det hevdes ofte at psykisk sykdom spiller en viktig rolle ved rundt ni av ti selvmord. Dette kan gi inntrykk av at så lenge det ikke er tegn til psykisk sykdom, er det liten fare for selvmord, og at det viktigste forebyggende tiltak mot selvmord er å diagnostisere og behandle psykisk sykdom. Det finnes ikke valid forskning for at det er slik.

Selvmord og psykiske lidelser

Anbefalte artikler