Minneord

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det var med stor sorg vi mottak budskapet om at tidligere seksjonsoverlege ved Kirurgisk avdeling ved Sørlandet sykehus Leif Øystein Heen gikk bort 22.4. 2014.

  Leif Heen var en markant skikkelse innen kirurgien i Agder. Han kom først til daværende Aust-Agder sentralsjukehus som overlege ved kirurgisk avdeling i 1987. Da han begynte ved Sørlandet sykehus, hadde han vært overlege ved Fylkessjukehuset i Molde. Før det hadde han fullført sin utdanning i kirurgi ved Rikshospitalet, der han spesialiserte seg innen gastrokirurgien, som skulle bli hans spesiale og interessefelt.

  Ved sykehuset i Arendal var han alenespesialist innen feltet gastrokirurgi. Savnet etter et større fagmiljø var nok medvirkende til at han i 1993 flyttet til Kristiansand og daværende Vest-Agder sentralsykehus, som ble hans arbeidsplass frem til han gikk av med pensjon i 2007.

  Leif var kirurg av den gamle skolen. Han behersket det meste innen det brede fagområdet generell kirurgi.

  For Leif kom alltid pasienten først. Han prioriterte pasientbehandlingen fremfor alt annet – å ta en pasient av operasjonsprogrammet var uhørt. Derfor ble det ofte lange dager. Han var en teknisk meget dyktig kirurg og holdt seg hele tiden oppdatert innen faget. God kontakt med Oslo universitetssykehus var viktig for ham. Han var også tidlig ute med å ta i bruk laparoskopisk kirurgi, som i dag utgjør en stor del av seksjonens virksomhet. Han var opptatt av forholdet til pasientene og la vekt på tydelig og klar kommunikasjon på godt norsk. Ærlighet og integritet særpreget hans virke. Han dyrket tverrfagligheten, både når det gjaldt andre legespesialiteter og andre helseprofesjoner.

  Som veileder og lærer for utdanningskandidater i kirurgi var han en ener. For oss yngre kollegaer på avdelingen var han en læremester av de sjeldne. Grunnopplæringen i generell kirurgi er for mange av oss ensbetydende med Leifs opplæring. Han sørget også for opplæring i gastrokirurgi, og i hans periode på Sørlandet ble det iallfall utdannet fem spesialister i gastrokirurgi.

  Etter han gikk av med pensjon, arbeidet han en dag i uken på sykehusets gastrolab i noen år før han valgte å bli pensjonist på heltid sammen med sin kjære Evelyn. Hytta på Justøya var i alle år sentral for den pasjonerte fiskeren og båtmannen Leif. Vi hadde unnet ham mange år med lange somre på Justøya.

  En kjær kollega har gått bort. Våre tanker går til familien, ektefellen Evelyn og døtrene Anne Elisabeth og Cathrine.

  På vegne av kolleger ved Sørlandet sykehus

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media