Historisk helseindustrikonferanse

Daniel Wærnes Om forfatteren
Artikkel

For aller første gang var Legeforeningen med som arrangør av konferansen, hvis mål er å samle akademia, politikk og næringsliv til å diskutere fremtidens helseindustri.

Ordstyrer Finn Langeland får i gang diskusjonen med Stein Lier-Hansen (Norsk Industri), Karita Bekkemellem (Legemiddelforeningen) og visepresident i Legeforeningen Jon Helle. Foto Daniel Wærnes

– Enten det gjelder bruk av medisinskteknisk utstyr, farmasøytiske produkter eller konkret klinisk behandling, så har vi som felles mål å jobbe for færre bivirkninger, bedre behandling og større pasientsikkerhet, sa visepresident Jon Helle til de fremmøtte. Helle debatterte helseindustriens fremtidige vilkår med Karita Bekkemellem, administrerende direktør for Legemiddelindustrien og Stein Lier Hansen, administrerende direktør for Norsk Industri.

Kunnskapen må deles

Panelet var enige om at det lå store muligheter for innovasjon i den norske helse- og omsorgssektoren. Dette avhenger av at kunnskap deles og at vi lærer av hverandre.

Helle pekte i sin innledning på at det har vært liten tradisjon i norske forskningsmiljøer for å bringe helseforskning videre fra idé til mulig produkt. Skal miljøene lykkes trenger de ikke bare finansielle støtteordninger, men også kunnskap om hvordan å gå frem.

– Det er mange som vil, men de trenger hjelp til å lykkes. Kunnskapen, kompetansen og muligheten er der, sa Helle. Han la samtidig til grunn at forskning på helse er helt avgjørende for å opprettholde den høye kvaliteten Norge har på helsetjenesten.

Færre flaskehalser

Med rekordpåmelding og omtrent 400 deltakere var hovedsalen på Radisson Blue Skandinavia i Oslo fullstappet. Ordstyrer Finn Langeland åpnet tidligere på dagen konferansen ved å invitere Lars Jacob Hiim, statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, til talerstolen. Hiim ønsket seg en konkurransedyktig norsk helseindustri, men var klar over de store utfordringene.

– Skal vi greie å fremme vekst og innovasjon innen helse- og omsorgssektoren er vi nødt til å strategisk, sa Hiim. Han la vekt på at regjeringen vil fremme konkurransekraft som et av sine satsingsområder.

Måten å styrke helseindustrien på er å lage gode, forutsigbare rammer. Vi ønsker færre flaskehalser, og flere innovative, smarte løsninger som bidrar til å trygge vår velferd.

Samarbeid som suksessfaktor

Mot slutten av konferansen var det duket for helseindustridebatten. Folkevalgte var invitert til å diskutere og legge frem sine viktigste prioriteringer i utviklingen av helseindustrien. Panelet bestod i år av helseminister Bent Høie (H), Ruth Mari Grung fra Arbeiderpartiet, Harald Tom Nesvik fra Fremskrittspartiet og Venstres Ola Elvestuen.

Naturlig nok var temaet for debatten skjæringspunktet mellom næringsliv, akademia og helsepolitikk. Utfordringen som gikk igjen blant flere av politikerne var samarbeid. Høie etterlyste åpne og transparente samarbeidskanaler mellom industri og offentlige sykehus. Elvestuen var også opptatt av bedre samarbeid.

– Legges det til rette for konstruktivt samarbeid mellom offentlige og private, kan det føre til løsninger som får ringvirkninger langt utover Norges grenser.

Anbefalte artikler