Grundig om bildediagnostikk ved nevromuskulær sykdom

Kathinka D. Kurz Om forfatteren
Artikkel

Wattjes, Mike P.

Fischer, Dirk

Neuromuscular imaging

424 s, tab, ill. Heidelberg: Springer, 2013. Pris EUR 143

ISBN 978-1-4614-6551-5

Dette er en omfattende lærebok som omtaler et stort spekter av sykdommer som er relativt sjeldne, eller som sjelden blir utredet med bildediagnostiske metoder. Målgruppen er derfor subspesialister innen muskel- og skjelettradiologi, nevroradiologi og øre-nese-hals-radiologi. Boken vil også være interessant for en del klinikere som jobber med nevromuskulære sykdommer. Forfatterne har som mål at leseren skal forstå bakgrunnen både for sykdommen og for logikken bak de radiologiske funnene.

Boken er delt opp i fem deler. Del 1 omhandler de forskjellige bildegivende modalitetene (ultralyd, CT, MR, avansert og kvantitativ MR, nukleærmedisinske metoder). Denne delen er informativ uten å gå for mye inn i tekniske detaljer, og den gir en oversikt over det man bør vite for å forstå de neste kapitlene.

Del 2 tar for seg muskelanatomi og fysiologi, og inneholder et fint atlas som viser aksiale MR-bilder av hele kroppen, der de forskjellige musklene er fargelagt og navngitt. Det siste kapitlet i denne delen tar for seg bildegjengivelse av normal aldring av muskelvev.

Del 3 handler om hereditære myopatier, og det er mange eksempler både med radiologiske, histologiske og kliniske meget illustrative bilder. Muskeldystrofier er også omtalt.

Del 4 omtaler ikke-hereditære myopatier, som inflammatoriske myopatier, toksiske og medikamentinduserte myopatier og muskelneoplasmer. Her er det, i tillegg til radiologiske og histologiske bilder, et nyttig flytskjema som viser hvordan muskulære neoplasmer skal vurderes på MR.

Del 5 tar for seg kliniske og radiologiske aspekter ved motornevronsykdommer og vurdering av perifere nerver. I dette kapitlet er det også en del intraoperative bilder.

Språket er lettfattelig engelsk og har en muntlig stil. Boken er rikt illustrert, også med fargebilder. Innholdsfortegnelsen er oversiktlig, og det finnes en liste over forkortelser som er brukt. Forkortelsene er også gjort rede for underveis i teksten, slik at undertegnede sjelden trengte å slå opp i denne listen. Hvert kapittel er bygd opp med «key points». Oppdatert litteraturliste på slutten av kapitlene, eller underveis dersom kapitlet er stort og tar for seg forskjellige temaer.

Konklusjon: Dette er et oppslagsverk som omhandler temaet «neuromuscular imaging» grundig og illustrativt. Mange vil lære en god del nytt ved å lese denne boken, og dermed være forberedt når de møter pasientene i klinisk og/eller i radiologisk avdeling.

Anbefalte artikler