Ny viten om nervecellekommunikasjon

Legelivet
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Forståelsen av kommunikasjonen over synapsespalten som et enveissignal er i endring. Aspartat synes å være et viktig signalstoff.

  Kaja Nordengen. Foto: Heidi Lavik Johansen
  Kaja Nordengen. Foto: Heidi Lavik Johansen

  Inntil nylig har den tradisjonelle oppfatningen vært at aktiverende og hemmende signalstoffer er lokalisert i ulike typer terminaler og at signalet går én vei, fra terminalen til dendritten. Signalstoffkandidaten aspartat finnes i både aktiverende og hemmende synapser.

  I avhandlingen min viser jeg at aspartat og glutamat tas opp i ulike vesikler. Etter behandling med epilepsimedisinen valproat reduseres nivået av aspartat i terminalene, men ikke av glutamat, noe som åpner for at vesikkelinnholdet av disse reguleres forskjellig. Acetylert aspartat (NAA) er imidlertid ikke lokalisert i synapser. Avhandlingen avdekker at N-acetylaspartat er lokalisert i myelin og myeliniserende celler i tillegg til nerveceller. Studiene vi har gjort på Canavans sykdom, tyder videre på at N-acetylaspartat er viktig for danning av myelinet, som igjen reduserer signalene som går langs aksonet. Kombinasjonen av N-acetylaspartat og glutamat, N-acetylaspartylglutamat (NAAG) ser ut til å virke som et retrograd signalstoff, dvs. at den frigjøres fra dendritten mot terminalen når aktiveringen derfra er for sterk. Glutamat, aspartat, N-acetylaspartat og N-acetylaspartylglutamat er ikke bare biokjemisk nært knyttet, men de ser ut til å være viktige for hver sin del av signaleringen i hjernen.

  Funnene bør bidra til å endre tolkingen av MR-spektroskopi, der reduksjon i N-acetylaspartat har vært tolket som nervecelledød. Videre gir resultatene ny forståelse og nye behandlingsmuligheter ved epilepsi, der det er misforhold mellom aktiverende og hemmende signaler mellom nervecellene i hjernen.

  Disputas

  Kaja Nordengen disputerte for ph.d.-graden ved Universitet i Oslo 24.4. 2014. Tittelen på avhandlingen er The localisation and function of NAA, NAAG and their derivatives in the brain.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media