Kort og greit nok om akutt kirurgi

Kenneth Thorsen Om forfatteren
Artikkel

Lauritsen, Morten Laksafoss

Akutte kirurgiske tilstande

2. utg. 298 s, tab, ill. København: FADL’s Forlag, 2014. Pris DKK 380

ISBN 978-87-7749-711-7

Denne publikasjonen henvender seg til medisinstudenter, turnusleger og leger i spesialisering innen kirurgi som er tidlig i sin karriere. Forfatteren sier i forordet at han selv manglet en håndbok i akutt kirurgi da han var relativt ny i faget, og han prøver her å bøte på denne mangelen. Han har derfor vektlagt de vanligste kirurgiske tilstander og prosedyrer som man møter på vakt i kirurgiske avdelinger ved skandinaviske sykehus.

Dette er en liten håndbok, med mykt omslag og tynne ark, som kan få plass i en frakkelomme. Den består av 20 kapitler med en kort omtale av de vanligste kirurgiske lidelsene. Det finnes også en del bilder. Boken starter med den kirurgiske journalen, som etterfølges av anamnese og symptomer, initial behandling, blodprøver og blodprodukter, radiologi, endoskopiske undersøkelser, væskebehandling, smerte- og kvalmestillende behandling, operasjonspasienten, akutt abdomen hos barn, gastrointestinal blødning, icterus, fremmedlegemer i fordøyelseskanal og luftveier, akutte abdominalkirurgiske tilstander, akutte urologiske sykdommer, akutte karkirurgiske sykdommer, akutte thoraxkirurgiske tilstander, komplikasjoner og reinnleggelser, og traumatologi, og til slutt et kapittel om kliniske prosedyrer. Der omtales innleggelse av blærekateter, arteriepunksjon, gynekologisk undersøkelse, nedlegging av gastroduodenal/ventrikkelsonde, perifer venetilgang og innleggelse av pleuradren. Innleggelse av suprapubiskateter er derimot ikke med. Det er viet en del plass til vanlige røntgenbilder, og CT-bilder illustrerer blant annet fri luft og ileus.

Totalt sett er boken kort, oversiktelig og inneholder det viktigste man må kjenne til hos akuttkirurgiske pasienter. I tillegg er prisen overkommelig. Den kan derfor anbefales til målgruppen. Men for de som har smarttelefon, er den nok overflødig.

Anbefalte artikler