Årsaker til mødredødsfall

Matilde Risopatron Berg Om forfatteren
Artikkel

Dødsfall i forbindelse med graviditet og fødsel er fortsatt utbredt i mange land, men årsaker og forekomst varierer mellom ulike regioner.

Illustrasjonsfoto: Behrouz Mehri/NTB scanpix

I en systematisk oversiktsartikkel er årsaker til mødredødsfall i perioden 2003 – 09 analysert. Artikkelen er basert på 417 datasett fra 115 land. Mødredødelighet og fordeling av dødsårsak på verdensbasis er estimert utfra 60 799 inkluderte dødsfall.

Forekomsten av mødredødsfall på verdensbasis ble beregnet til 2,4 millioner i studieperioden. Nær 73 % skyldtes direkte årsaker som blødning, hypertensjon og sepsis, mens de resterende dødsfallene skyldtes indirekte årsaker som hivinfeksjon, epilepsi og selvmord.

Blødning forårsaket 27,1 % (95 % KI 19,9 – 36,2) av mødredødsfallene og var hyppigste dødsårsak i alle regionene. I Latin-Amerika og Karibia skyldtes 22,1 % av dødsfallene hypertensive tilstander, mens det på verdensbasis var 14,0 %. Nesten alle dødsfall relatert til sepsis fant sted i lavinntektsland, og høyest andel ble funnet i Sør-Asia med 13,7 % av dødsfall i regionen. I Afrika sør for Sahara var 6,4 % av dødsfallene forårsaket av hivinfeksjon, og samme region hadde flest mødredødsfall i verden i alle kategorier av dødsårsaker.

– Det er tankevekkende at de fleste mødredødsfall fortsatt skyldes tilstander som kan forebygges eller behandles, sier seniorforsker Siri Vangen ved Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse. – Blødning var den hyppigste dødsårsaken i alle regioner. Placentakomplikasjoner knyttet til arr i livmoren etter tidligere keisersnitt spiller en økende rolle her.

– Foruroligende mange kvinner dør også av hypertensive svangerskapskomplikasjoner. Videre synes en reorientering mot forebygging og behandling av kronisk sykdom som hjerte- og karsykdom, kreft, diabetes og luftveissykdommer å være nødvendig i alle regioner. Selv om vi har lav mødredødelighet, er dette aktuelle problemstillinger også i Norge. Videre er styrking av kvinners posisjon sentralt for å utjevne regionale forskjeller i forekomst av mødredødelighet, sier Vangen.

Anbefalte artikler