Stressmestring for dummies

Olaf Gjerløw Aasland Om forfatteren
Artikkel

Netterstrøm, Bo

Stress og arbejde

Nyeste viden om årsager, konsekvenser, forebyggelse og behandling. 275 s, tab, ill. København: Hans Reitzels Forlag, 2014. Pris DKK 300

ISBN 978-87-412-5794-5

Forfatteren er nestor innenfor dansk arbeidsmedisin og stressforskning, og denne utgivelsen er en oppdatert videreføring av hans to tidligere «bestselgere» (1, 2). Til tross for at Netterstrøm tilhører bestefargenerasjonen (født 1947), er han meget godt oppdatert, også med hensyn til nye sosiale medier. Et av hans smarte grep er at han avslutter boken med en fiktiv pressekonferanse, der han svarer på spørsmål han ofte får fra journalister, for eksempel dette: «Det at vi hele tiden må forholde oss til smarttelefon, e-post, sms-er, Facebook og mange andre nye fenomener, fører ikke det til et enormt stress?» Hans svar, som også er typisk for tekstens litt tilbakelente stil, er at det er først når man lar seg styre av disse mediene, at man blir stresset.

Som antydet i overskriften for denne anmeldelsen er dette en bok som virkelig følger Søren Kierkegaards råd om «at man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der». Netterstrøm begynner med å fortelle realistiske historier om John som skal opp til eksamen, håndballtreneren Kim under en kamp, IT-konsulent Thomas som aldri har nok tid, og Jytte med sin overinvolvering. Her vil nok mange lesere nikke gjenkjennende på egne eller andres vegne. Forfatteren har dermed presentert et godt utgangspunkt for å lære mer om og forstå bedre stress og stressrespons.

I kapitlet om behandling blir vi også kjent med 47 år gamle Hanne som har en rekke stressrelaterte symptomer, og som gjennom kapitlet prøver en rekke forskjellige teknikker og tiltak i håp om å bli mindre stresset, fra nye joggesko til mindfulness. I det etterfølgende kapitlet, om stressforebygging på arbeidsplassen, beskrives et trettitalls mulige stressorer, og for hver eneste en finnes det et avsnitt som heter «Løsninger». Begge disse kapitlene er etter min mening pedagogiske fulltreffere.

Litt overraskende er det derfor at kapittel 2 om stressfysiologi, og til dels kapittel 3 om årsaker, er noe vanskelig tilgjengelige for en vanlig leser. Her kreves en god porsjon naturvitenskapelig forkunnskap for å kunne følge med. Men en «dummy»-leser kan godt hoppe over disse kapitlene og likevel ha stort utbytte av boken, noe forfatteren kanskje kunne ha foreslått i forordet.

Til slutt finner vi selvsagt en «test-deg-selv»-stresstest.

Anbefalte artikler