Lungekreft og samtidig opptredende sykdommer

Peter Hatlen Om forfatteren
Artikkel

Komorbiditet kan påvirke både utvikling av og overlevelse ved lungekreft.

Peter Hatlen. Foto: privat

I Norge ble det i 2010 diagnostisert 2 826 lungekrefttilfeller. Ved utgangen av 2010 var femårsoverlevelsen 16 % hos kvinner og 11 % hos menn. Lungekreft diagnostiseres ofte i et sent stadium når helbredende behandling ikke lenger er mulig. Tidlig diagnostikk er dermed viktig for å kunne tilby flere pasienter helbredende behandling. Gjennomsnittlig alder ved diagnosetidspunkt er ca. 70 år, og derfor har mange lungekreftpasienter tilleggssykdommer. Det har vært uavklart om samtidig opptredende sykdom påvirker utvikling av og overlevelse ved lungekreft. Avhandlingens målsetning var å beskrive hvordan andre sykdommer påvirker risiko for lungekreft (hjerte- og karsykdom, osteoporose) og overlevelse ved lungekreft (diabetes mellitus).

Pasienter med lungekreft og diabetes hadde en signifikant lengre overlevelse enn lungekreftpasienter uten diabetes (10 md. vs. 6 md., p = 0,007). Muligens kan forskjellen delvis forklares med bruk av metformin. Både kvinner og menn med lav beintetthet hadde en 2,5 ganger forhøyet risiko for å utvikle lungekreft. Muligens skyldes dette andre tilstander knyttet til osteoporose, slik som vitamin D-mangel. Pasienter med hjerte- og karsykdom hadde 1,5 – 2 ganger høyere risiko for å få lungekreft uavhengig av røykemengde. Kanskje kan funnet forklares med kronisk inflammasjon hos pasienter med hjerte- og karsykdom.

Avhandlingen viser at samtidige sykdommer kan ha betydning for risiko for å utvikle lungekreft og påvirker overlevelse hos pasienter med lungekreft. Resultatene kan få betydning både for fremtidig klinisk forskning og for screening.

Disputas

Peter Hatlen disputerte for ph.d.-graden ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 6.2. 2014. Tittelen på avhandlingen er Lung cancer ­ influence of comorbidity on incidence and survival. The Nord­Trøndelag Health study.

Anbefalte artikler