Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Kommunene får fra 2016 plikt til å tilby øyeblikkelig hjelp døgnopphold for sine innbyggere.

Legeforeningen har fått en rekke henvendelser om hvordan det kommunale tilbudet skal innrettes og bemannes. I den forbindelse har foreningen i samarbeid med KS utarbeidet en rapport som tar opp sentrale forhold ved ordningen.

Med døgnopphold for øyeblikkelig hjelp menes et kommunalt tilbud av helse- og omsorgstjenester til personer som har et behov for hjelp som er påtrengende nødvendig, og som kommunen har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til.

Tilbudene er i ferd med å bli etablert rundt om i landet, men man er kjent med at det er store variasjoner ute i kommunene. Selv om det ikke er mulig eller ønskelig å organisere alle kommunale øyeblikkelig hjelp døgntilbud helt likt, er det viktig at kvaliteten på tilbudet ikke varierer for mye, mener Legeforeningen.

Legeforeningen og KS har derfor i fellesskap utarbeidet en kortfattet rapport som tar opp en del sentrale forhold ved ordningen.

Rapporten er tilgjengelig her: http://legeforeningen.no/Nyheter/2014/Ny-rapport-om-dognopphold-for-oyeblikkelig-hjelp/

Anbefalte artikler