MINNEORD

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det var med sorg vi mottok budskapet om at overlege professor dr.med. Ingrid Toft døde 26. april, bare 54 år gammel. Hun satte tydelige spor etter seg. De siste 20 årene var hun ledende innen forskning på blodtrykk og nyresykdommer.

  Ingrid vokste opp i Arendal. Hun var tidlig en ledertype og ble valgt til russepresident. Seiling var hennes store hobby, hun var fullbefaren seiler i egen båt. Etter skolegangen studerte hun medisin i Göttingen, samtidig som hun forsket ved det anerkjente Max Planck-instituttet. Etter studieopphold i Cambridge og Oklahoma, USA, startet hun som lege ved Arendal sykehus. I 1990 ble hun anmodet av Universitetssykehuset Nord-Norge om å forske der. Hun fullførte raskt en doktorgrad med utgangspunkt i den kjente Tromsøundersøkelsen. Arbeidene ble publisert i ledende medisinske tidsskrifter. Fra 1998 arbeidet hun ved Nyreseksjonen, ble spesialist i nyresykdommer i 2002 og ledet seksjonen i to perioder. Hun ble professor i 2007 og ledet den nyremedisinske forskningsgruppen ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitetet til sin død.

  Ingrid gjorde en stor innsats både som kliniker og forsker. Hun var en omsorgsfull og grundig doktor, hadde et vinnende vesen og var populær blant pasientene. For studentene var hun en høyt verdsatt underviser. Kollegene satte umåtelig pris på hennes velbegrunnede meninger, alltid presentert slik bare hun kunne med glimt i øyet. Under hennes ledelse ble det igangsatt viktige forskningsprosjekter som ble publisert i anerkjente internasjonale tidsskrifter. Hennes egen forskningsinnsats var konsentrert om sammenhengen mellom nyre- og hjertekarsykdom med vekt på cystatin C, albuminuri, urinsyre, hypertensjon og insulinresistens. Ingrid inspirerte og rekrutterte yngre kolleger til forskning. Hun hadde stor arbeidskapasitet og var en sosial gledesspreder.

  Ingrid hadde forskningspartnere i Norge, Skandinavia, Europa, USA og Australia. European Society of Hypertension ga hennes forskningsgruppe status Center of Excellence. Hun ledet Norsk Hypertensjonsforening i perioden 2011 – 14. Hun ble satt høyt av sine kolleger i hele landet for sin faglighet, kreativitet, varme utstråling, engasjement og sjenerøsitet. Selv om hun lenge var kreftsyk, var hun aktiv i forskning og klinisk praksis, alltid tilgjengelig for kolleger og doktorgradskandidater, som hun elsket å veilede.

  Ingrid stiftet familie i Tromsø og de brukte aktivt naturen til et rikt friluftsliv. De flyttet etter 23 år sørover, der Ingrid arbeidet ved Sørlandet sykehus. Nyre- og blodtrykksmiljøet i Norge har mistet en stor person. Ingrid er dypt savnet. Våre tanker går til hennes ektemann og to barn som har lidd et stort tap alt for tidlig.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media