Infeksjoner på fremmarsj

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Bisen, Prakash S.

  Raghuvanshi, Ruchika

  Emerging epidemics

  Management and control. 736 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2013. Pris GBP 110

  ISBN 978-1-118-39323-9

  Mikrobeverdenen har til alle tider vist en enorm dynamikk og evne til stadig å tilpasse seg til endringer i omgivelsene. Opp gjennom historien har det dukket opp nye infeksjonssykdommer, og infeksjonssykdommer som tidligere nærmest har forsvunnet, dukker opp igjen – ofte med økt geografisk utbredelse. I angloamerikansk litteratur benyttes betegnelsene «emerging infections» om nye infeksjonssykdommer og «reemerging infections» om infeksjoner som dukker opp på ny. Det er særlig gjennom de siste 20 år disse infeksjonenes betydning er blitt allment anerkjent. Listen over aktuelle infeksjoner er lang. Det mest dramatiske eksemplet er hivepidemien. Andre eksempler er sarsepidemien, fugleinfluensa (H5N1-epidemien) og Creutzfeldt-Jakobs sykdom. Man vet i dag mye om de faktorene som har betydning for disse infeksjonssykdommene, og det satses i økende grad på forebyggende arbeid.

  Noen god, oppdatert lærebok på feltet har vi imidlertid ikke. Vil denne utgivelsen, skrevet av to indiske forfattere, fylle dette tomrommet? Jeg er redd jeg må svare benektende på dette spørsmålet. av flere grunner.

  Min hovedinnvending er at den fokuserer for lite på de spesielle problemene på dette feltet. Den gir ikke noen god og bred innføring i alle de faktorene som har betydning for fremveksten av de aktuelle infeksjonssykdommene – klimaendringer, forandringer i økosystemer, endringer i demografi og menneskers atferd, omlegging av husdyrhold og matproduksjon, krig og sosial uro, for bare å nevne noen. Kunnskap om disse forholdene er vesentlig for det forebyggende arbeidet.

  Boken gir derimot omfattende omtaler av en rekke av de aktuelle infeksjonene, men dette finner man også i ordinære infeksjonsmedisinske lærebøker. Balansen i omtalen av de enkelte sykdommene er ikke god.

  Forfatterne skriver hele 75 sider om tuberkulose og 50 sider om influensa.

  Bioterrorisme fortjener ikke bortimot 70 sider. 55 sider om kontroll av mygg og andre insektvektorer er også langt mer enn en interessert infeksjonsmedisiner setter pris på.

  Min konklusjon er at forfatterne formidler grei informasjon om en del aktuelle infeksjoner, som man imidlertid også vil finne andre steder. Det mangler adekvat omtale av de mange faktorene som påvirker fremveksten av disse infeksjonene, og som det er viktig å angripe. Derfor er dette ikke noen velegnet innføring i denne fascinerende delen av infeksjonmedisinen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media