Screening for tykktarmskreft – hvilken metode er best?

Trine B. Haugen Om forfatteren
Artikkel

Screening ved bruk av koloskopi synes å være mer effektivt i å forebygge død av proksimal tykktarmskreft enn sigmoidoskopiscreening

Norge er blant landene i verden med høyest forekomst av kolorektal kreft, og innføring av landsdekkende screening for denne kreftformen er gjenstand for diskusjon. Nå har tyske forskere i en metaanalyse sammenliknet screeningeffekten av sigmoidoskopi og koloskopi (1).

I fire randomiserte studier og ti observasjonsstudier var det en betydelig reduksjon i distal, men ikke proksimal insidens og mortalitet av kolorektal kreft ved sigmoidoskopiscreening. Når det gjaldt screening med koloskopi, var det bare seks observasjonsstudier, men antydning til enda større nedgang i insidens og mortalitet av distal kolorektal kreft og en signifikant reduksjon i mortalitet av kreft i proksimale colon. Sammenlikning av resultatene tydet på 40 – 60 % lavere risiko for å utvikle og dø av kolorektal kreft ved koloskopiscreening enn ved sigmoidoskopiscreening.

– Effekten av sigmoidoskopiscreening er velkjent, sier overlege og stipendiat Kjetil Kjeldstad Garborg ved Sørlandet sykehus Kristiansand. – Det nye er metaanalyse av observasjonelle sigmoidoskopi- og koloskopiscreeningstudier. Ikke uventet finner de at koloskopiscreening har størst effekt på insidens og dødelighet. Men koloskopiscreening er mer belastende og kan føre til lavere deltakelse enn sigmoidoskopiscreening, så effekten på populasjonsnivå kan jevne seg ut. Det hefter risiko for utvalgsskjevhet ved observasjonsstudiene, og viktige faktorer som komplikasjoner og kostnader ved screening kan ikke evalueres. Vi må avvente resultatene av pågående randomiserte studier for å si noe om hvor egnet koloskopi er for populasjonsbasert screening, sier Kjeldstad Garborg.

Anbefalte artikler